Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Inspecteur van politie

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Inspecteur van politie
Referentie
2021-INP-EXT-NL
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Aantal vacatures
Permanente Rekrutering
Korps/directie/dienst
Geïntegreerde Politie
Voorstelling korps/directie/dienst

Je zal je basisopleiding starten in een erkende politieschool. Aan het einde van de opleiding zal je in de mobiliteitsregeling kunnen meedingen voor een betrekking van je keuze, hetzij in een korps van lokale politie, hetzij in de federale politie. 

Functiebeschrijving

De politieambtenaren van het basiskader zijn inspecteurs van politie. Als inspecteur heb je een volle politiebevoegdheid en oefen je je politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies, op enkele uitzonderingen na (b.v. huiszoeking).

Slechts uitzonderlijk heb je ook leidinggevende taken.

Taakgericht leg je je met je volle politiebevoegdheid toe op een geheel van taken binnen de gemeenschapsgerichte politiezorg. Oplossingsgericht werken en klantgerichtheid, d.w.z. dat je naar de burger toe werkt, zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang. Politiewerk is immers teamwerk!

Als inspecteur van politie kan je terecht binnen één van de 185 korpsen van lokale politie in één van de 7 basisfunctionaliteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg op lokaal niveau. Binnen het korps van de federale politie zijn tal van betrekkingen binnen de gespecialiseerde politiezorg voorhanden.

Kortom, door hun aantal en de aard van hun opdrachten vormen de inspecteurs van politie het hart van de politie.

De wettelijke basis van het politiewerk staat omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Diplomavereisten

Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie.

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking:

  • Belg zijn;
  • de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
  • van onbesproken gedrag zijn;
  • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
  • ten minste 17 jaar oud zijn;
  • aan de dienst rekrutering en selectie een volledig inschrijvingsdossier bezorgen;
  • een termijn van één jaar tussen kennisgeving van de mislukking voor een eerdere afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dit basiskader respecteren;
  • niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald;
  • een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
  • in het bezit zijn van een rijbewijs B.(manuele versnelling)
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Rekrutering
Voornaam
Politie
E-mail
rekrutering@police.belgium.eu
Telefoon