Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Privacy

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren. Hiervoor zullen enkel de gegevens 1 à 5 hierboven gebruikt worden

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst – zie Cookies) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

Welke middelen stellen wij in plaats om ieder misbruik of onbevoegde toegang te vermijden?

De dienst Rekrutering en Selectie heeft een aantal organisatorische, materiele, elektronische en administratieve procedures in plaats gesteld die regelmatig worden herzien en bijgewerkt om deze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan te verzekeren.

Personeelsleden van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie die toegang hebben tot persoonsgegevens moeten deze informatie beschermen overeenkomstig deze verklaring en in het bijzonder door zich te onthouden van het gebruik van deze informatie   voor andere doeleinden dan degene voorzien in deze verklaring. De gegevens worden bewaard op de server van de onderaannemer alvorens ze worden verwerkt.

Wanneer de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie een contract sluit met een onderaannemer, wordt de keuze gemaakt door een onderaannemer te kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de technische beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking, die zich er contractueel toe verbindt de naleving van deze maatregelen te waarborgen en die zijn eigen verantwoordelijkheid op zich neemt.

Hiervoor hebben externe onderaannemers een contract getekend met de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie, waarin zij wettelijk verplicht zijn om de geldende wetgeving inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens na te leven, meer bepaald het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR). 

Verantwoordelijkheid van de verwerking van de gegevens

Het hoofd van de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de website www.jobpol.be . Als u vragen hebt over persoonsgegevens en de verwerking ervan, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: rekrutering@police.belgium.eu of op het volgende postadres: Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL.

Als u vragen hebt over het beleid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie met betrekking tot de bescherming van de privacy of in geval van een klacht, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van de Directie van het personeel van de Federale Politie via het volgende e-mailadres: DRP.DPO@police.belgium.eu of op het volgende postadres: Federale Politie - DGR/DRP/Privacy, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL.

Elk verzoek dat per e-mail of per gewone post wordt gedaan, moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart en/of een kopie van uw paspoort, zodat het hoofd van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie of Data Protection Officer de identiteit van de persoon die het verzoek indient kan controleren.

Als u niet tevreden bent over het verkregen antwoord, kan u ook de Privacycommissie contacteren: www.privacycommission.be.