Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

C - VOLTIJDS LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V/X)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6014 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5402 - Druivenstreek
Werkplaats
Brusselsesteenweg 145g
3090 Overijse
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Niveau
C
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.
Vereiste ervaring

Je hebt ervaring met de technische kant van de logistiek. Basiskennis van vb. elektriciteit, automechanica,… is een troef.

Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Samen met je collega sta je in voor de logistieke ondersteuning van het korps : voorraadbeheer, opvolging van het wagenpark, opvolging van operationele uitrusting, diefstalpreventie advies…
 • Je hebt ervaring met de technische kant van de logistiek. Basiskennis van vb. elektriciteit, automechanica,… is een troef.
 • Je beschikt over een diploma hoger middelbaar onderwijs of gelijkgesteld.
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Druivenstreek staat in voor de basispolitiezorg binnen de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: bescherming, kwaliteit, betrokkenheid, met als doel te zorgen voor wie ons nodig heeft.

Functiebeschrijving

Samen met je collega zal je ingezet worden voor diverse logistieke opdrachten :

 • Je biedt algemeen logistieke ondersteuning aan het korps
 • Je beheert mee de stock aan kantoor- en verbruiksartikelen, kleding- en uitrustingstukken en de overige goederen en materiaal
 • Je doet mee de ontvangst en controle van de logistieke middelen
 • Bij schade of bij slechte werking in het gebouw of van materiaal in het algemeen, zoek je naar een passende oplossing conform het werkkader
 • Je volgt herstellingen en ijkingen van het operationeel materiaal op met het oog op een efficiënt beheer ervan
 • Je brengt op vraag materiaal of documenten weg
 • Je staat mee in voor het optimale beheer van het voertuigenpark in de ruime zin
 • Je staat de coördinator PLIF (personeel, logistiek, ICT, financiën) bij in de uitvoering van de taken
Gewenst profiel

Op het vlak van kennis :

 • Je hebt minstens een diploma secundair onderwijs
 • Je hebt algemene kennis van het Nederlands
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Je hebt aantoonbare technische vaardigheden of interesses
 • Je hebt kennis van courante informaticatoepassingen van het Office 365-pakket of bent bereid die aan te leren
 • Je hebt administratieve vaardigheden
 • Je bent creatief in het vinden van logistieke oplossingen en je hebt een constructieve en probleemoplossende ingesteldheid
 • Je bent bereid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.
   
  Op het vlak van persoonlijkheid:
 • We verwachten van jou betrokkenheid bij je job, de wil om kwalitatief werk af te leveren en een professionele dienstverlenende ingesteldheid te tonen naar de medewerkers van het korps.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden. Je draagt de genomen beslissingen loyaal uit met behoud van een constructief kritische geest.
 • Integriteit,  betrouwbaarheid en normbesef zijn een absolute must voor deze functie.
 • Verantwoordelijksgevoel, zelfstandigheid en flexibiliteit vind je even belangrijk als wij.
 • Je hebt zin voor orde, methode en stiptheid.
 • Je bent communicatief, aanspreekbaar, luisterbereid en je werkt graag samen in een team. Je identificeert je met het team waarin je werkt en je bevordert mee de teamgeest door mee te werken aan het behalen van de afgesproken resultaten.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Sollicitaties verlopen via JobPol.  https://www.jobpol.be/nl.

  Stuur tevens een kopie van je sollicitatie naar rekrutering@politiedruivenstreek.be.

  De kandidaturen (gemotiveerd schrijven, CV, kopie diploma en recent uittreksel van het strafregister) kunnen ingediend worden tot en met 24 februari 2020

 • Selectiecommissie
 • Wervingsreserve: 12 maanden
Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
een vast dienstrooster met glijdende werktijden
een bedrijfsfiets voor dienstverplaatsingen, woon-werk verkeer en privégebruik
een premie nuttige talen mits het voorleggen van een geldig taalattest
een smartphone met abonnement
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Verhelst
Voornaam
Katrien
Functie
Coördinator PLIF
E-mail
katrien.verhelst@politiedruivenstreek.be
Telefoon
02 769 69 30
Korps/directie/dienst
PZ Druivenstreek / PLIF