Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Arbeider (DD1) - Technisch medewerker facilitair beheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7006 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie
West-Vlaanderen
Niveau
Arbeider (DD1)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diplomavereisten

 

Specifieke diplomavereisten

Rijbewijs B

Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers. 

Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan. 

Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij cruciaal. 

Functiebeschrijving

Je staat in voor de uitvoering van technische werken zoals kleine herstellingen aan (elektrische, HVAC, sanitaire) installaties. Je zorgt ook voor onderhoudstaken aan de diverse installaties. Bij interne verschuivingen sta je samen met je andere collega's in voor de verhuizingen. Ook van elektriciteit heb je enige noties zo kan je kabels plaatsen en aansluiten. Verder verzorg je de reinigingswerken van het Politiehuis, groenonderhoud, schilderwerken, afvalbeheer,...

Je takenpakket is heel divers want af en toe spring je eens in voor de dagelijkse koerierdienst binnen het lokaal politiekorps. 

Wanneer er ordediensten zijn of grote evenementen word je ook al eens ingezet om de ravitaillering te verzorgen. 

Periodiek neem je de permanentiebeurten waar. 

 

Gewenst profiel

Omgaan met informatie: informatie behandelen

Omgaan met taken: werk structureren

Omgaan met relaties: servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en inzet tonen

Organisatiespecifieke cluster: accountability

 

Beschikken over de nodige technische kennis.

Relevante kennis van de korpsadministratie.

Relevante kennis van informaticatoepassingen.

Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken.

 

Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.

Doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie.

Het vervullen van een voorbeeldrol.

Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.

Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Eliminerende telefonische screening

Selectie-interview met casus. 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal DD1 (minimum €21746.85 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
fietsvergoeding
gunstige (gezins-) verlofregeling
aantrekkelijke GSM-policy
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
DE KEMPE
Voornaam
Nicole
Functie
Commissaris van politie - Diensthoofd faciltair beheer en ICT
E-mail
nicole.dekempe@police.belgium.eu
Telefoon
050 47 29 22
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Beheer - Facilitair beheer en ICT