Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Teammedewerker regio

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6022 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van het diploma of het getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met dewelke in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van het niveau C. 

Competenties

Omgaan met informatie: informatie behandelen

Omgaan met taken: werk structureren

Omgaan met relaties: communiceren en servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren: zich aanpassen, betrouwbaarheid tonen en inzet tonen

Organisatiespecifieke cluster: accountability

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De teammedewerker ondersteunt de dienst wijkwerking in de regio waarin hij/zij werkzaam is op administratief vlak. Hij/zij staat daarnaast in voor een professioneel en klantgericht onthaal.

Deze functie moet uitgevoerd worden volgens de pijlers van de excellente politiezorg.

Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: Administratieve taken eigen aan de wijkwerking verzorgen

Doel: Instaan voor de kwalitatieve afwerking van administratieve taken ter ondersteuning van de wijkwerking.

                       Deelactiviteiten:

 • Biedt administratieve ondersteuning aan de wijkwerking waar nodig.
 • Staat in voor het beheer van de agenda van de wijkwerking (bv. afspraken maken)
 • Beheer afwezigheidstoezicht: behandelt de aanvragen, zorgt ervoor dat de afwezigheidstoezichten gedaan worden, geeft aan wie wanneer moet patrouilleren.
 • Het verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
 • Het doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid of andere diensten;
 • Het streven naar een performante informatiedoorstroming met andere diensten in de PZ;
 • Het administratief opvolgen van bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk in vrijheid gestelden, geesteszieken,..).

 

 

                    Functionele doelstelling 2: Klantgericht onthalen van bezoekers

                       Doel: bouwt mee aan een positief imago van de regio en het korps.

                       Deelactiviteiten:

 • Verzorgt een professioneel onthaal van externe en interne klanten en heeft aandacht voor een verzorgde kledij en voorkomen.
 • Ontvangt, informeert en begeleidt interne en externe klanten zowel via persoonlijk als telefonisch contact.
 • Staat in voor het registreren van de bezoekers in de bezoekersregistratie en verwijst indien nodig door naar de betrokken collega op de regio voor verdere afhandeling.
Gewenst profiel
  1. Kennis en vaardigheden
 • Goede kennis m.b.t. office management.
 • Goede kennis van bevoegdheden, contactgegevens van de interne en externe partners.
 • Relevante kennis van de organisatiestructuur, de verschillende diensten en functies.
 • Relevante kennis van informaticatoepassingen.
 • Taken van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde kunnen brengen.
  1. Attitudes
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
  1. Beschikbaarheid
 • De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 • Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 • Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.
  1. Varia

         Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van een eliminerende kennistest, adviserende gedragsgerichte proeven en het houden van een gedragsgericht interview met de seletiecommissie

Eerste selectiedag bij de Lokale Politie Brugge gepland tussen 4 en 15 mei 2020

 

Werfreserve van 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
GHEYLE
Voornaam
Leen
Functie
Commissaris van politie - Diensthoofd coördinatie directie operaties
E-mail
leen.gheyle@police.belgium.eu
Telefoon
050/44 89 07
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Operaties - Coördinatie directie operaties