Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Teammedewerker middelenbeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6021 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of een getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met dewelke in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van het niveau C. 

Competenties

Omgaan met informatie: informatie analyseren

Omgaan met taken: problemen oplossen

Omgaan met medewerkers: medewerkers aansturen

Omgaan met relaties: servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en stress beheren

Organisatiespecifieke cluster: accountability

 

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De teammedewerker Middelenbeheer verricht als dossierbeheerder van een takenpakket binnen Middelenbeheer administratief ondersteunend werk ten behoeve van het korps. De teammedewerker is werkzaam binnen de domeinen aankoop, voertuigenbeheer, kledij, middelen en Facilities. Naast administratieve taken vervult de teammedewerker ook technisch georiënteerde taken.  

Deze functie moet uitgevoerd worden volgens de pijlers van de excellente politiezorg.

Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: dagdagelijkse administratieve verwerking binnen het eigen takenpakket in de dienst Middelenbeheer. Kan daarnaast fungeren als doublure voor andere collega’s binnen de dienst.  

Doel: instaan voor de kwalitatieve, klantvriendelijke en efficiënte verwerking en afhandeling van het eigen takenpakket als dossierbeheerder en bij uitbreiding het takenpakket van een collega.

                       Deelactiviteiten:

 • Beheer van de dossiers gerelateerd aan het takenpakket van A tot Z verzorgen.
 • Behandelen van dossiers met betrekking tot de aankoop, voertuigenbeheer, kledij, middelen en Facilities.  
 • Behandelt de dossiers steeds op een klantvriendelijke en efficiënte manier, zowel bij externe als interne partners. Volgt hierbij ook de meldingen op in het logistiek opvolgingssysteem.
 • Staat in voor de verdeling van middelen en kledij in de Politieshop.
 • Vooruitgang van een dossier rapporteren aan de collega’s en leidinggevenden.
 • Kan zelfstandig aan marktverkenning doen en verwerkt dit in zijn/haar dossiers.
 • Structureert zijn/haar werk en respecteert de vooropgestelde deadlines. Kan projectmatig werken.
 • Fungeert als doublure wanneer er een collega langdurig afwezig is, kan m.a.w. het takenpakket van zijn/haar collega overnemen.

 

Functionele doelstelling 2: behandelen van technisch georiënteerde taken binnen de dienst Middelenbeheer.

Doel:  Naast de administratieve taken, kan de teammedewerker Middelenbeheer ook overweg met meer technisch georiënteerde taken.

                       Deelactiviteiten:

 • Onderhoudt contacten met leveranciers van alle logistieke middelen.
 • Werkt actief mee bij projecten rond Facilities.   
 • Stuurt de technisch medewerkers Middelenbeheer aan waar nodig.
 • Opzetten en opvolgen van de software van het online ticketsysteem.  
 • Opvolgen en oplossen van technische problemen in samenwerking met de technische medewerkers Middelenbeheer. 
Gewenst profiel
  1. Kennis en vaardigheden
 • Goede kennis m.b.t. office management.
 • Goede kennis van bevoegdheden, contactgegevens van de interne en externe partners.
 • Relevante kennis van de organisatiestructuur, de verschillende diensten en functies.
 • Relevante kennis van informaticatoepassingen.
 • Relevante productkennis van toepassingen nuttig voor de dienst.
 • Taken van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde kunnen brengen.
  1. Attitudes
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
  1. Beschikbaarheid
 • De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 • Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 • Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.
  1. Varia

         Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van een eliminerende kennistest, adviserende gedragsgerichte proeven en het houden van een gedragsgericht interview met de seletiecommissie

Eerste selectiedag bij de Lokale Politie Brugge gepland tussen 4 en 15 mei 2020

 

Wervingsreserve van 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN HOLE
Voornaam
Joeri
Functie
Adviseur / Adjunct-diensthoofd middelenbeheer
E-mail
joeri.vanhole@police.belgium.eu
Telefoon
050/ 44 88 81
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Beheer - Middelenbeheer