Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Systeembeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5003 N 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5375 - Heusden-Zolder
Werkplaats
Rectorstraat 2
3550 Heusden-Zolder
Provincie/Regio
Limburg
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder van diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking genomen worden voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Competenties
 • In het bezit zijn van een bachelordiploma in een informaticarichting of enkele jaren relevante ervaring hebben
 • Grondige kennis van de MS-Windows en Office omgevingen
 • Grondige kennis van het ISLP-systeem en Pol-office, of bereid zijn deze te verwerven
 • Algemene kennis van netwerken, serverinfrastructuren en besturingssystemen
 • Algemene kennis van Windows/linux server operating systems en VM-ware
 • Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie en van de werking van de lokale overheden
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Heusden-Zolder, Rectorstraat 2 te 3550 Heusden-Zolder

Functiebeschrijving

Systeembeheer en ICT-ondersteuning

 • Beheren van het informaticanetwerk in de zone, in samenspraak met interne en externe partners om de continuïteit in de werking en de beveiliging van de systemen te verzekeren
  • Installeren, monitoren, updaten en operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software
  • Verzekeren van de configuratie van de pc’s
  • Beheren van profielen, toegangen en paswoorden
  • Opvolgen van back-ups
  • Beheren van de inventaris van het informaticamateriaal
 • technisch begrotingsadvies leveren inzake aankopen en investeringen
 • ‘helpdesk’ inzake informaticatoepassingen in gebruik binnen de zone, verzekeren van een permanentierol zodat medewerkers ook buiten de diensturen op de gepaste ondersteuning kunnen rekenen

 GDPR

 • Ondersteuning bieden bij de implementatie van de GDPR-reglementering in de zone

Camera’s

 • Consulteren van camerabeelden op vraag van partners
 • Proactief bekijken van beelden op bepaalde momenten
 • Deelnemen aan overlegmomenten met partners over de camerabewaking in de zone

 

Gewenst profiel
 • Beschikken over een analytisch denkvermogen
 • Goede rapporteringvaardigheden bezitten
 • Communicatief en probleemoplossend ingesteld
 • Multifunctioneel en polyvalent ingesteld zijn
 • Bekwaam zijn om medewerkers te informeren, bij te scholen en te begeleiden op het vlak van politionele informatica- en telecommunicatietoepassingen
 • Systematisch en stipt en nauwkeurig kunnen werken
 • Zet zich uitzonderlijk regelmatig in: heeft zelden of nooit een offday; het werktempo ligt op een constant hoog niveau
 • Zet zich in om de verstandhouding in de groep te bevorderen
 • Combineert loyaliteit t.o.v. zijn/haar collega's met loyaliteit t.o.v. zijn/haar meerderen en het bestuur
 • Past zich zeer gemakkelijk aan wijzigende werkomstandigheden aan; heeft geen moeite met wisselend werktempo en staat open voor nieuwe opdrachten
 • Werkt alle onderdelen van het takenpakket van bij de eerste uitvoering systematisch en nauwkeurig af en controleert alle onderdelen grondig op hun volledigheid
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Er wordt een interview georganiseerd met een selectiecommissie.
Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding voor woonwerkverkeer
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Verstrynge
Voornaam
Greet
Functie
Diensthoofd ondersteunende diensten
E-mail
greet.verstrynge@police.belgium.eu
Telefoon
011450111
Korps/directie/dienst
Politie Heusden-Zolder