Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student(e) - Administratief

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7345 T 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
10
Korps/directie/dienst
7345 - Drp - Middelen
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma

Vereiste ervaring

18 jaren minimum - 18 ans minimum

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

 

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

-       de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;

-       het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;

-       het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;

-       de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;

-       de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;

-       de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;

-       de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

Functiebeschrijving

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

A.    Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures

om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

-       Brieven opstellen.

-       Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.

-       Zorgen voor de lay-out van de documenten.

-       De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).

-       Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.

-       Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

-       …

B.    Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

-       De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.

-       De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

-       …

C.    Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

-       Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.

-       De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.

-       De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.

-       De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.

-       …

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Betrekkingen

1 ANPA (tweetalig)

6 PMS (3 F et 3N)

1 RS (FR)

2 DPPF (tweetalig)

 

Adresse pour l'envoi des dossiers: drp.resources.pers@police.belgium.eu ou Avenue de la Couronne 145A - DRP Resources PERS

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Informatie

Naam
Billen
Voornaam
Tamara
Functie
Adviseur
E-mail
tamara.billen@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.46.40
Korps/directie/dienst
DRP RESSOURCES