Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student - Polyvalent vakman

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7497 N 20 1
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
7497 - Csd Wvl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Zandstraat 152
8200 Sint-Andries
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diplomavereisten.

Competenties

Klantgericht optreden – rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren – de kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Vereiste ervaring

Geen

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de Geïntegreerde Politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de Federale Politie en de Lokale Politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.  
De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.  
 

Functiebeschrijving

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen
onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren
te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
Voorbeelden van taken:
- Uitvoeren van kleine herstellingen of werken in het gebouw om de goede werking, uitstraling of
instandhouding ervan te garanderen.
- Signaleren van vastgestelde gebreken in het gebouw om een snelle en efficiënte herstelling ervan te bekomen.
- Uitvoeren van diverse klussen met betrekking tot materieel en voertuigen.
- Verlenen van assistentie bij aanvraag tot ondersteuning.
- Instaan voor het afvalbeheer.
- Functioneren als koerierdienst tussen de verschillende sites.
- Bij hoogdringendheid bestaat de mogelijk om ingeschakeld te worden bij het uitvoeren van taken die niet
onmiddellijk behoren tot het eigenlijke takenpakket, maar wel passen binnen de aanwezige vereiste
competenties.
- …

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan
de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een
antwoord op hun vraag.
Voorbeelden van taken:
- Beantwoorden van telefoons of te woord staan van bezoekers.
- Geven van informatie aan klanten.
- Doorverwijzen van bezoekers naar de juiste instanties.
- …
 

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en
het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
• Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende
voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen
op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het
bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te
stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden,
interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe
inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge
kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de
structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn
op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende.
Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.
 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met de kandidaat.

Volledige kandidatuur sturen naar CSD.WVl.Resources.Pers@police.belgium.eu

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Corteyn
Voornaam
Myriam
Functie
Afdelingshoofd Logistiek
E-mail
myriam.corteyn@police.belgium.eu
Telefoon
050/45 77 20
Korps/directie/dienst
CSD West-Vlaanderen