Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student - Hulpkracht schoonmaak

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7497 N 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
7497 - Csd Wvl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Zandstraat 152
8200 Sint-Andries
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen vereisten.

Competenties

Persoonsgebonden competenties:
- resultaatgerichtheid
- contactvaardig zijn
- leervermogen hebben
- regels en afspraken nakomen
- zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden (flexibel)
- zelfstandig kunnen werken
- zin voor nauwkeurigheid hebben
- klantgerichtheid
- plannen 
- samenwerken als hecht team

Vereiste ervaring

Nee

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de Geïntegreerde Politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de Federale Politie en de Lokale Politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

Schoonmaken van de gebouwen van de federale politie volgens de bestaande procedures en schoonmaaktechnieken en met aandacht voor de veiligheidsnormen

- Vloeren en meubilair schoonmaken; stof afnemen
- Afval verwijderen uit de lokalen en vuilnisbakken en containers naar buiten brengen voor ophaling
- Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken
- Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden
- Toiletten en keukens schoonmaken
- Handdoek- en zeepverdelers bijvullen
- De ruimtes ventileren en verluchten
- Glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken: ramen, wanden, spiegels, …
- Opvolgdocumenten inzake uurrooster en plaatsen invullen en de betrokkenen informeren over afwijkingen

 

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview met de kandidaat.

Volledige kandidatuur sturen naar CSD.WVl.Resources.Pers@police.belgium.eu

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Corteyn
Voornaam
Myriam
Functie
Afdelingshoofd Logistiek
E-mail
myriam.corteyn@police.belgium.eu
Telefoon
050/45 77 20
Korps/directie/dienst
CSD West-Vlaanderen