Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Arbeider (DD1) - Polyvalente arbeider

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 7027 T 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6755 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Horeca
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Arbeider (DD1)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diploma vereist

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Vereiste ervaring

Geen / Aucune

Voorstelling korps/directie/dienst

Het doel van de vzw SSD is bijdragen tot het welzijn van het personeel van de Geïntegreerde Politie.

De dienst Horeca is belast met het beheer van de collectieve keukens, cafetaria’s en logementen.

 

De doelstelling van de dienst Horeca binnen de vzw SSD is het aanbieden van een kwalitatieve warme maaltijd aan een betaalbare prijs aan zoveel mogelijk personen op het werk.

Als polyvalent arbeider, zal het personeelslid werken, afhankelijk van de behoeften van de dienst, in de verschillende afdelingen van de dienst Horeca, met uitzondering van de warme keuken (de bereiding van warme maaltijden).

 

 

Functiebeschrijving
 • Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren. Voorbeelden van taken :
  • Het in ontvangst nemen van goederen
  • Controleren van de leveringsbon met de ontvangen goederen volgens de geldende procedures van de dienst.
  • De geleverde goederen opbergen in de daartoe bestemde opslagplaatsen.
  • Voorbereiden van bestellingen.
  • Opruimen van de werkplek.
 • Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen. Voorbeelden van taken :
  • Onderhoud van groot-en klein keukenmateriaal, onderhoud van de ruimtes in beheer van de dienst Horeca.
  • Belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen aan de bevoegde persoon melden
 • Als vrijwaarder van de hygiëne, toezien op de constante netheid van het materiaal en de uitrustingen, van de elektrische installaties en toestellen alsook van de verschillende lokalen om de goede gezondheid van de personeelsleden te waarborgen. Voorbeelden van taken :
  • De bereiding van koude schotels, sandwiches,…
  • Opruimen van werkplek.
 • Als onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden. Voorbeelden van taken :
  • Dienst aan de klant aan de kassa of aan de free-flow verzekeren.

 

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 • Beschikken over goede lees-en schrijfvaardigheden
 • Bereidwillig en dynamisch zijn, zowel autonoom als in teamverband kunnen werken
 • Op basis van een onregelmatig uurrooster kunnen en willen werken (prestaties tijdens WE, avondbanketten, diensten vanaf 05u00, …)

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onderhoud

Wervingsreserve : 24 maanden

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal DD1 (minimum €20902.46 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Retz
Voornaam
Reina
Functie
Diensthoofd Horeca
E-mail
dirhor@ssd.be
Telefoon
02/642 71 84
Korps/directie/dienst
6755