Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Onthaalmedewerker (CC1) – Team onthaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6060 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
5400 - Zaventem
Werkplaats
Hoogstraat 20
1930 Zaventem
Provincie
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Je moet de houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale rijksbesturen. 

Specifieke diplomavereisten

Ben je ook in het bezit van een hoger diploma, voeg dan een kopie toe aan je inschrijvingsformulier.

Vereiste ervaring

Geen ervaring vereist

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Zaventem is een ééngemeentezone in Vlaams-Brabant en verzekert de politiezorg in de deelgemeenten Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Nossegem en Sterrebeek. Wij zijn een middelgrote zone met een personeelsbestand van een 120-tal personeelsleden. In het voorjaar 2021 nemen wij onze intrek in een  gloednieuw politiecommissariaat.

Wij zijn vlot bereikbaar met de fiets, wagen of het openbaar vervoer. Het politiecommissariaat is gelegen op wandelafstand van bus- en treinstation.

Het onthaalteam bestaat uit 3 personeelsleden dewelke in een beurtrol fungeren. Werkuren in weekdagen zijn van 7u tot 15u30 of van 10u30 tot 19u. Als medewerker onthaal sta je als lid van het administratief en logistiek kader (CALog) onder het gezag en leiding van de directeur Personeel & Logistiek. 

De politiezone ZAVENTEM is steeds op zoek naar een gedreven collega die de mogelijkheden krijgt om zich volledig te ontplooien binnen een dynamische werksfeer. Een collega die een positieve, bekwame en een integere houding heeft, waarmee een vertrouwensband kan opgebouwd worden. 

Waarom jij onze nieuwe collega moet worden in de PZ ZAVENTEM:

 • Een flexibele dienstplanning binnen uw takenpakket, die rekening houdt met uw persoonlijke noden.
 • Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen door het volgen van opleidingen.
 • Je komt terecht in een korps met een opendeur policy.
 • De te gebruiken werkmiddelen worden up-to-date gehouden en vernieuwing is voor onze politiezone geen loze gedachte.
 • Is ecologie voor jou ook de toekomst? De PZ Zaventem beschikt als eerste zone van het land over performante elektrische voertuigen.
 • Er komt een nieuwe werkomgeving aan… Onze nieuwbouw staat volop in de steigers, waardoor we in de nabije toekomst gaan beschikken over een vrij te gebruiken fitness ruimte, eigen schietstand, virtuele schietstand, dojo, ruime douches en een droogruimte.
 • Een gezellige VZW die zowel tijdens, alsook buiten de werkuren voor de nodige activiteiten / versnaperingen zorgt, die de collegialiteit en vriendschap bevordert.

 

Functiebeschrijving

De politiezone ZAVENTEM is op zoek naar een gedreven collega die de mogelijkheden krijgt om zich volledig te ontplooien binnen een dynamische werksfeer. Een collega die een positieve, bekwame en een integere houding heeft, waarmee een vertrouwensband kan opgebouwd worden. 

Hoofdtaken   

 • Staat in voor een klantvriendelijk onthaal van alle bezoekers/uitgenodigden.
 • Staat in voor de toegangscontrole tot het commissariaat. Maakt een melding aan voor elke persoon die zich aan het onthaal aanbiedt en verifieert op een grondige manier de identiteit (RRN, ANG, enz. …).
 • Beantwoordt telefonische oproepen op het algemeen nummer van PZ Zaventem.
 • Levert correcte informatie aan personen aan het loket of aan de telefoon en verwijst hen indien nodig door naar de bevoegde diensten.
 • Neemt nota van berichten voor afwezige collega’s.
 • Kan de nodige documenten afleveren aan de burgers.

Deeltaken

 • Kan ingeschakeld worden op de diensten van het Lokaal InformatieKruispunt (LIK).
 • Kan ingeschakeld worden bij team HRM en logistiek.
 • Kan ingeschakeld worden bij team wijk.
 • Kan belast worden met algemene secretariaatstaken.

 

Gewenst profiel

Kennis

 • Kennis van de organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie.
 • Kennis van het ISLP-systeem (o.a. vlot gebruik van de module melding).
 • Kennis van de gemeentelijke diensten.
 • Kennis van courante informaticatoepassingen.
 • Nederlandstalig.

Vaardigheden

 • Zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Zich vlot en correct verbaal en redactioneel uitdrukken.
 • Opdrachten stipt en nauwgezet uitvoeren.
 • Behulpzaam, beleefd en klantvriendelijk zijn naar interne en externe klanten.

Houding

 • Stabiele persoonlijkheid, met respect voor de deontologische code.
 • Discreet, integer, loyaal en oprecht.
 • Respect voor het beroepsgeheim.
 • Goed incasseringsvermogen.
 • Bereid tot bijscholing.
 • Gemotiveerd en flexibel.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

•Cognitieve vaardigheidsproef (bij Federale Politie te Brussel): Deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logisch redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig. Hieraan wordt tevens een psychologische proef gekoppeld. 

* Selectie-interview (bij Lokale Politie Zaventem): Hierbij peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties.

Bij kandidaatstelling dient het inschrijvingsformulier zowel aan de politiezone Zaventem als aan de Federale Politie overgemaakt te worden.

Dit kan via:

Via e-mail: wendy.biesmans@police.belgium.eu

Via post: personeelsdienst – Hoogstraat 20, 1930 Zaventem

Via e-mail: GPI.RecSel.CALog.Nl@police.belgium.eu
Via post: FEDERALE POLITIE
Dienst Rekrutering en Selectie
Sollicitatie voor een burgerfunctie
Kroonlaan 145A,
1050 BRUSSEL

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
 Kleine taalpremie voor de kennis van de Franse taal
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Biesmans
Voornaam
Wendy
Functie
Directeur Personeel en Logistiek
E-mail
wendy.biesmans@police.belgium.eu
Telefoon
027191051
Korps/directie/dienst
PZ Zaventem