Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - mobiliteitsambtenaar verkeersdeskundige

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5633 N 19 23
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5401 - Wokra
Werkplaats
20
1970 Wezembeek-Oppem
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

houder van het diploma verkeerskunde

Vereiste ervaring

nihil

Voorstelling korps/directie/dienst

Medewerker maakt deel uit van de dienst verkeer binnen de politiezone

Functiebeschrijving

Verlenen van adviezen inzake verkeer en bijhorende inrichting van het openbaar domein.

Analyse van de verkeersongevallen en adviezen formuleren inzake het verhogen van de verkeersveiligheid en verminderen van het aantal ongevallen.

Zorgt voor een permanente bijscholing in zijn werkdomein.

Ondersteuning van de medewerkers van de politiezone inzake verkeersgerelateerde onderwerpen. (kennisupdate en uitleg).

Bijstand aan de administratieve overheid inzake verkeersthema’s tijdens overlegmomenten met de bevolking.

Neemt deel aan de tweewekelijkse operationele vergadering en aan de OGP/OBP vergadering.

Kan ingezet worden tijdens de ZVR voor technische adviesverlening inzake verkeer.

Gewenst profiel

beschikken over de volgende persoonlijkheidskenmerken: discreet, betrouwbaar, onkreukbaar, loyaal, ordelijk, consequent, flexibel, hulpvaardig;

beschikken over communicatieve vaardigheden teneinde via interne en externe contacten mee te bouwen aan een positief imago van de politie;

klantgericht zijn t.a.v. de interne- en de externe klant;

zich vlot en correct verbaal en redactioneel kunnen uitdrukken;

kunnen omgaan met andere culturen;

zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Zin voor kwaliteit, intern als extern.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiegesprek in de zone

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Hoolants
Voornaam
Robbie
Functie
Dir Hrm
E-mail
robbie.hoolants@police.belgium.eu
Telefoon
02.76618.02
Korps/directie/dienst
wokra