Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vakman (D1A) - Medewerker Logistiek - Chauffeur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7002 N 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
Vakman (D1A)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diploma vereiste

Vereiste ervaring

geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.

PLIF/Logistiek van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Logistiek neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'logistiek' binnen de CSD en de FGP.

PLIF/Financiën van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Financiën neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'financien' binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

De chauffeur-magazijnier-sorteerder staat in voor de ontvangst, de stockering, de voorbereiding, de verdeling en het transport van goederen, zowel fysiek als administratief, met respect voor de geldende procedures en normen om bij te dragen aan de ter beschikking stelling van goederen aan personeelsleden van de organisatie zodat zij vlug uitgerust zijn en hun missies kunnen volbrengen

Logistieke ondersteuning:

Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Ontvangen en lossen van de voertuigen met referentie naar de transportdocumenten en het waarborgen van de integriteit door een juiste behandeling en juiste opslag te verzekeren (pictogrammen, zones,...)

- Behandelen (verzamelen, vervolledigen, registreren en versturen) van de documenten van bestellingen (leveringsbonnen en pv's, etikett en) en stocks en inventarissen beheren

- Behandelen van de goederen en de bestellingen voorbereiden door orderpicking, schroot en de retours evacueren (archiefbakken, banden, bussen) naar de bevoegde diensten

- Rondes organiseren naar de verschillende bestemmelingen op basis van een wekelijkse planning en van interne procedures.

- De properheid van de voertuigen (vrachtwagens, clark, transpaletten,...) verzorgen alsook hun goede functionering (water- en olieniveau, lichten, technische controle, controle van eventuele mankementen)

Gewenst profiel

Niveau D

 

Praktische kennis:

Informatie begrijpen -  Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Werk structureren -  Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Kennis overdragen -  Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag:

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Specifieke vaardigheden:

Beschikken over een rijbewijs B is een absolute voorwaarde.

​Beschikken over een rijbewijs C is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Statutaire betrekking
Fietsvergoeding
Glijdende werkuren
Voordelen via Sociale Dienst
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Mevrouw De Langhe
Voornaam
Iris
Functie
Diensthoofd - Coördinator Middelenbeheer
E-mail
iris.delanghe@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 04
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/PLIF