Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Juridisch adviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4007 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5909 - CARMA
Werkplaats
Europalaan 27
3600 Genk
Provincie
Limburg
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

In het bezit zijn van een master diploma "master in law"

Vereiste ervaring

een eerste ervaring in de advocatuur is een meerwaarde

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone CARMA is een dynamische en erg diverse politiezone. Ze spreidt zich uit over het centrum en het oosten van de provincie Limburg en strekt zich uit over een oppervlakte van 515,5 km2 met 177.274 inwoners. De zone CARMA is de grootste zone van de provincie Limburg. Ze werd gevormd door de fusie van de voormalige politiezones MidLim en Noordoost Limburg. Met deze schaalvergroting werd gezorgd voor een geïntegreerde aanpak van heel wat veiligheidsaspecten en een uitbreiding van de expertise. De grootste zone van Limburg is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en voortdurend vol uitdagingen.

Functiebeschrijving

 

De juridisch adviseur maakt deel uit van het legal team van de politiezone CARMA. Het team staat in voor de juridische ondersteuning binnen de organisatie. Het team is een onderdeel van de directie beleid en communicatie en draagt ook bij aan de uitwerking van diverse innoverende projecten binnen de politiezone.

De juridisch adviseur is onder meer belast met:

 • Het bestuderen, analyseren en signaleren van nieuwe wetgeving omzendbrieven relevant voor de politiezone m.h.o. op het samenvatten van dergelijke juridische teksten en/of het opstellen van actieschema’s.
 • Het verstrekken van juridische adviezen i.v.m. politionele aangelegenheden
 • Contractenbeheer en juridische ondersteuning in aankoopprocedures
 • Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 • Actief deelnemen aan de optimalisatie van bestaande en implementatie van nieuwe procedures en voorschriften
 • Projectmanagement aangaande nieuwe initiatieven van de politiezone met de mogelijkheid om als projectleider te fungeren.
Gewenst profiel
 • Je bent proactief, strategisch, analytisch, zelfredzaam en innovatief
 • Je denkt graag out of the box
 • Je beschikt over sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Opgeven staat niet in jouw woordenboek, ieder probleem zie je als een nieuwe uitdaging.
 • Je hebt bij voorkeur algemene kennis van office 365 (one note, teams, sharepoint en je bent bereid bedrijfsspecifieke kennis te verwerven.
 • Je bezit een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
 • Een master diploma “master in law” op zak
 • Ervaring in de advocatuur of in het politiewezen is een pluspunt
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan de selectieprocedure bestaan uit: een schriftelijke proef gevolgd door een selectiegesprek.

Als je slaagt voor de screening voeren wij eerst nog een moraliteitsonderzoek en gaan we na of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met onze deontologische code.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vandebeek
Voornaam
Inge
Functie
Directeur Beleid & communicatie
E-mail
inge.vandebeek@police.belgium.eu
Telefoon
089 39 11 18
Korps/directie/dienst
PZ CARMA