Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A) - ICT assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6030 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden (mogelijks in aanloop naar een statutaire betrekking) Dringende externe werving
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C (diploma secundair onderwijs).
 • Hij/zij heeft een vorming informatica gevolgd of kan een bewijs van ervaring in de materie voorleggen.
Competenties
 • Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent – medewerker - assistent ICT (is verkrijgbaar bij de politiezone).
Voorstelling korps/directie/dienst

U werkt bij de lokale politie Zuiderkempen (PZ 5365), binnen de Dienst Steun en Informatie, onder het gezag van het diensthoofd en zijn adjunct.

Functiebeschrijving

De taakinhoud als volgt vast te stellen:

 • Instaan voor de bewaking van de telematicastandaarden zoals die voorgeschreven zijn door de federaal bevoegde diensten;
 • Het bieden van bijstand aan de consulent ICT in de uitvoering van de taken met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de operationele werking en de beveiliging van de informaticasystemen en -infrastructuur. Dit omvat onder meer:
  • de installatie / herinstallatie, de upgrade van hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
  • de installatie / herinstallatie en de configuratie van printers;
  • het beheer van de lokale schema’s inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door de federaal bevoegde diensten is bepaald;
  • alle werkdagen backup uitvoeren van de onderscheiden servers;
  • het beheer van de LAN-netwerken (ISLP – CITRIX);
  • het beheer van de WAN-netwerken, andere dan Hilde;
  • creatie van gebruikers en verlenen van hun toegangsrechten.
 • Hij/zij verzekert de technische bijstand van gebruikers.
 • Het ontwikkelen en gebruiken van stuurborden in het kader van intelligence led policing op het gebied van het beheer van de middelen, het personeel en de processen.
 • Het continue verbeteren van de veiligheid van het systeem om de veiligheid van de netwerksystemen en de gegevens die zich erop bevinden te garanderen.
 • Problemen proactief en reactief oplossen.
 • Indien nodig, verzekert hij een gespecialiseerde helpdeskfunctie (beperkt tot de toepassingen die in verbinding staan met de informatiestromen);
 • Ondersteuning leveren bij het digitaal forensisch onderzoek (uitlezen smartphones, beheer van mediatheek, afbeeldingen genereren van bewegende beelden, …).
 • Inventarissen met betrekking tot ICT beheren.
Gewenst profiel
 • Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol.
 • Deelname aan de beurtrol technisch beheerder (bereikbaar en terugroepbaar).
 • Hij/zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B.
 • Voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden in het raam van de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (vb. Belgische nationaliteit bezitten,…)
 • Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent – medewerker -assistent ICT (is verkrijgbaar bij de politiezone).
 • Hij/zij moet zo spoedig mogelijk in het bezit zijn van een brevet van assistent functionele beheerder, verkregen na de functionele vorming « Assistent-Functionele beheerder » (te volgen binnen de politie)
 • Vanaf zijn/haar indiensttreding verbindt de assistent zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door de bevoegde federale dienst, en elke bijkomende opleiding die door de directie nuttig geacht wordt, te volgen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 1. Selectie door de dienst rekrutering en selectie van de federale politie
 2. Gesprek met de plaatselijke selectiecommissie.

Dringende externe werving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie

Informatie

Naam
Goolaerts
Voornaam
Marjan
E-mail
hrm@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014/53 96 07
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Zuiderkempen