Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A) - ICT-assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6034 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

In het bezit zijn van een diploma of een getuigschrift in een IT-richting kan een meerwaarde hebben.

Het competentieprofiel kan u hier vinden

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen die werkt in de culturele en historische provinciestad Gent. Ze verzorgt de basispolitiezorg voor meer dan 260 000 inwoners.
De politiezone omvat  verschillende locaties waaronder het Algemeen Politie Gebouw, de 6 hoofdcommissariaten, de 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden, waaronder 200 administratieve medewerkers.

De dienst Informatie- en Communicatietechnologie biedt IT-ondersteuning aan alle diensten van het korps.
Concreet staat de dienst o.m. in voor
- de installatie van IT soft- en hardware
- het ontwikkelen van specifieke tools en software
- het onderhoud van het netwerk en serverpark
- het onderhoud van het VOIP-netwerk, de radiocommunicatie en de camera-systemen binnen de Stad Gent.

Interesse in de job? Kom kennismaken met onze politiezone op onze infoavond op 19 maart 2020. Meer info en inschrijven mogelijk op https://honderdprocentflik.be/

 

Functiebeschrijving

Als medewerker van de cel Servicedesk van de dienst ICT sta je samen met jouw collega’s in voor de 1ste en 2de lijn ondersteuning op vlak van ICT alsook voor het beheer van alle toestellen/systemen voor de eindgebruikers.

Dit omvat concreet de volgende specifieke taken/verantwoordelijkheden:

-   1ste lijn ondersteuning aan de eindgebruikers

 • Je verzorgt de telefonische ondersteuning, behandeling van de e-mails in de collectieve mailbox, opvolging van de tickets in de ticketingtool,…
 • Je volgt de incidenten die via de verschillende kanalen de dienst ICT bereiken op, vat deze in de ticketingtool, en na een analyse geef je hieraan de nodige gevolgen intern de dienst (zelf het incident oplossen, toewijzen incident aan een ander team/cel, escalatie, feedback aan de eindgebruiker,…)

-   2de lijn ondersteuning omvat o.m.

 • Diepgaander onderzoek van incidenten uit 1ste lijn en het geven van de nodige gevolgen hieraan (zelf het incident oplossen, toewijzen incident aan een ander team/cel, escalatie, feedback aan de 1ste lijn,…)
 • Onsite ondersteuning bij eindgebruikers

-    De verantwoordelijkheid voor alle toestellen/systemen van de eindgebruikers. Het gaat dan om de installatie, plaatsing, verdeling, herstelling, ondersteuning,… op volgende toestellen/systemen:

 • Desktop, laptop, scherm, toebehoren
 • Multifunctionals (printer, kopie, scan)
 • Vaste telefonie (toestellen, nummerplan,…)
 • Mobiele telefonie (tablet, smartphone, abonnementen, accessoires,…)
 • Radiofonie op basis van het ASTRID-netwerk (portofoons, abonnementen, accessoires, dispatchingsystemen,…)
 • Alarminstallatie voor brand en inbraak
 • Toegangscontrole, noodknoppen, prikklokken,…

Je neemt binnen jouw werkdomeinen, en in overleg met het diensthoofd, initiatieven om verbeteringen aan te brengen zowel op vlak van de eigen werking als op vlak van de gebruiksvriendelijkheid/correctheid voor de eindgebruiker.

Tevens werk je mee aan ICT-projecten.

Gewenst profiel
 • Sterk analytisch vermogen bezitten
 • Blijk geven van heel sterke klantgerichtheid, flexibiliteit en betrokkenheid
 • Doorzettingsvermogen & stressbestendigheid
 • Heel duidelijke blijk geven van probleemoplossend denken en werken
 • Grondige communicatieve vaardigheden bezitten
 • Kunnen samenwerken met collega’s om samen naar een oplossing te komen
 • Projectmatig werken is je bekend
 • Kennis van de gangbare softwarepakketten (Office,…)
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 2 jaar.

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen toegevoegd te worden aan de kandidaatstelling.

Selectiemodaliteiten Politiezone Gent:

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.

• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vansevenant
Voornaam
Ruben
Functie
diensthoofd ICT
E-mail
ruben.vansevenant@police.belgium.eu
Telefoon
09/2666530
Korps/directie/dienst
Politiezone Gent