Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - DRF- CONSULENT Lid van de Dienst Procurement Aankoper

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5074 T 21 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

  • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
  • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
  • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
  • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
  • Enz.
Functiebeschrijving

De consulent - aankoper is mede belast met de controle van aankoopdossiers in de verschillende stadia van het aankoopproces en staat in voor administratieve
ondersteuning zodat het aankoopproces bij de dienst Procurement en bij partners in het logistieke domein kan verlopen volgens de vigerende regelgeving.

Gewenst profiel

Zie functiebeschrijving blz 4 tot 6

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Aanwervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Service Resources / Dienst Resources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
026427621
Korps/directie/dienst
Direction des Finances / Directie van Financiën