Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - DESKUNDIGE ADVISEUR ICT “Telecom-Radio”

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4025 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6053 - Dir Van De Speciale Eenheden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

MASTER in telecommunicaties

Vereiste ervaring

Une expérience utile de minimum 6 ans est requise

Voorstelling korps/directie/dienst

Het CTIF (Central Technical Interception Facility) is als onderdeel van de NTSU verantwoordelijk voor de verwerking van vorderingen en de technische uitvoering van identificaties, observatie en onderscheppingen van telecommunicatie in België.

Door te zorgen voor een gecentraliseerd beheer van deze gegevens biedt de sectie de broodnodige ondersteuning, zowel nationaal als internationaal, aan de federale politie, de lokale politie en andere bevoegde diensten. In die zin is ze een belangrijke schakel in het werk van de veiligheidsdiensten en hebben haar opdrachten een grote impact in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in al haar vormen.

Zij vervult deze verantwoordelijkheid:

 • Door nauw samen te werken met aanbieders van telecommunicatiediensten
 • Door te zorgen voor een efficiënte infrastructuur
 • Door het verstrekken van opleiding en bijstand aan de eindgebruikers van deze diensten.

Het onderscheppen van telecommunicatie vereist verschillende systemen die zeer geavanceerde technologie gebruiken;

 • Om dit doel te bereiken heeft het CTIF een eigen infrastructuur die zij beheert en ontwikkelt;
 • Daarnaast ontwikkelt ze in house software om de interceptie van telecommunicatie efficiënter en doelgerichter te maken

Het NTSU-CTIF is een eenheid die dus een waaier aan verschillende ICT-profielen inzet.

De Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) is een zeer gespecialiseerde ondersteuningseenheid die gespecialiseerd advies, tactische en technische ondersteuning aanbiedt en/of implementeert ten behoeve van de lokale en federale politie.

De eenheid richt zich op de ernstige georganiseerde misdaad en de activiteiten van terroristische en extremistische groeperingen. In deze context is DSU de ultieme politiedienst die kan worden ingeschakeld. DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De “National Technical and Tactical Support Unit” (NTSU), die deel uitmaakt van de centrale eenheid in Brussel, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het plaatsen van "geheime" apparatuur en voor het onderscheppen van communicatie. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit en biedt ze technische en operationele ondersteuning in crisissituaties.

Functiebeschrijving

DSU is op zoek naar een DESKUNDIGE ADVISEUR ICT “Telecom-Radio” 

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken... Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FUNCTIEBESCHRIJVING

Rollen "Politieopdrachten"

Als adviseur in het domein van de telecommunicatie:

Als adviseur verantwoordelijk voor operationele steun:  steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken aanwenden om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

Als Adviseur die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken:  via bijscholing specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Expertiserollen

Als deskundige in het domein van de telecommunicatie:

Als Technisch Deskundige en op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de partners en eventueel andere diensten die hierom verzoeken om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Als Analist en de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Als Auditor de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Beheersrollen

Als beheerder in het domein van de telecommunicatie:

Als Procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te garanderen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te verzekeren

Als Informatiebeheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is om zijn/haar taken uit te voeren en/of de geldende procedures na te leven.

Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Gewenst profiel

Technische kennis

 • Ervaring met de huidige normen en standaarden (ETSI, 3GPP, ...);
 • Kennis van mobiele telefonietechnologieën (Radiocom 2000, NMT, GSM, CDMA, GPRS, EDGE, CDMA 2000 1x EV, UMTS, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, WiMAX, LTE Advanced);
 • Kennis van de toekomstige 5G mobiele technologie;
 • Kennis van IMS- en next generation network (NGN)-architecturen;
 • Kennis van telefoonsignaalprotocollen (SS7, SIGTRAN, Diameter, ...);
 • Kennis van PSTN-netwerken;
 • Kennis van VoIP-protocollen (SIP, VoWiFi, VoLTE, ...);
 • Kennis van bekabelde IP-netwerken (kabel/xDSL/vezeloptiek) of niet (satelliet, Wi-Fi, ...);

Gedrag

 • Je bent gemotiveerd, betrokken en beschikbaar;
 • Jouw innovatieve geest en nieuwsgierigheid duwen je om altijd verder te gaan in de zoektocht naar nieuwe oplossingen;
 • Je luistert naar de behoeften van je gebruikers en bent in staat om in een meertalig en multidisciplinair team te passen;
 • Je bent assertief en in staat om je werk zelfstandig te beheren;
 • Je adviseert je gesprekspartners en ontwikkelt een vertrouwensrelatie op basis van jouw expertise;
 • Je bent in staat om internationale technische standaarden gemakkelijk te analyseren;
 • Je hebt een passie voor innovatieve technologie;
 • Je past je aan een snel veranderende omgeving aan;
 • Je bent volhardend, innovatief, nieuwsgierig, pragmatisch en creatief in het oplossen van complexe problemen;
 • Je legt verbanden tussen verschillende data, bedenkt alternatieven en trekt conclusies;
 • Je bent autonoom en flexibel;
 • Je bent discreet en past zich snel aan veranderde situaties aan;
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig;
 • Je bent creatief, constructief en oplossingsgericht;
 • Je bent klantgericht.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: op een later tijdstip te bepalen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Commissaire Divisionaire
Telefoon
02/554 46 62
Korps/directie/dienst
Direction des Unités Spéciales