Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT Lid van de Spoorwegpolitie SPC BRUSSEL

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5001 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7228 - Spc - Brussel
Werkplaats
Ernest Blerotstraat 3
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Une expérience en gestion HRM Logistique Infrastructure constitue un atout - Ervaring op het gebied van HRM-Logistiek-infrastructuur is een pluspunt.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Spoorwegpolitie is de eerste lijnsdirectie van de Federale Politie die de opdracht heeft om bij te dragen aan de veiligheid op haar prioritaire actieterrein, met name in de treinen, op de sporen en op de perrons voor wat de supralokale fenomenen betreft, evenals in de Brusselse metro en premetro. Zij draagt eveneens bij tot het verzekeren van de spoorweggerelateerde nationale veiligheid (met inbegrip van de Brusselse metro en premetro).

De directie en de 5 regio’s samen (zowel de moederdiensten als de satellieten) verzekeren op een flexibele en informatiegestuurde wijze, een dynamische politionele en professionele aanwezigheid en stellen proactieve controles in plaats evenals doelgerichte acties tegen criminele fenomenen op een zo efficiënt mogelijke wijze in samenwerking met alle interne en externe partners.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie :

 • Coördineren van de dagelijkse planning van de activiteiten van een groep medewerkers teneinde een doeltreffende werking van het bureau te verzekeren.
 • Organiseren en verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst.
 • Organiseren en verzekeren van de opvolging van de beheertools in de zeven welzijnsdomeinen, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid inzake welzijn.
 • Beheren en coördineren van de opvolging van zowel de materiële middelen als de infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren.

Functiebeschrijving :      

 • Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
 • Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
 • Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
 • Als ploegverantwoordelijke, de collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
 • Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
 • Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
 • Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
Gewenst profiel
 1. Kennis en specifieke ervaringen
 • De praktische kennis van de 2de landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.   

2. Algemene vaardigheden

 • Begrijpen, analyseren van problemen en snel oplossingen vinden,
 • Ontwikkelen van een pragmatische en relevante aanpak,
 • Mogelijkheid om in groep en ook individueel te werken,
 • Verantwoordingsplicht en transparantie,
 • Flexibel, stressbestendig en proactief zijn,
 • Over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikken en een goede spelling beheersen,
 • Zich snel kunnen integreren in een team en inzicht hebben in de bedrijfscultuur om te voldoen aan de normen van het bedrijf.

3.  Verwachte gedrag

 • Een professionele houding en een professioneel geweten hebben,
 • Bereidwillig, flexibel en collegiaal samenwerken, in het bijzonder met de collega’s van de dienst logistiek,
 • Tegemoetkomen aan de SPC-waarden
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Eventuele organisatie van een schriftelijke en selecterende proef (de modaliteiten zullen in de convocatiebrief worden gespecifieerd).

Interview

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
JANSSENS
Voornaam
Vincent
Functie
Diensthoofd SPC Brussel
E-mail
DGA.SPC@police.belgium.eu
Telefoon
02/528.17.85
Korps/directie/dienst
SPC Brussel