Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Communicatieconsulent (B1D) - Consulent Communicatie - Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5045 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6454 - Dgj - Directeur-Generaal
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Communicatieconsulent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of certificaat gelijkwaardig aan deze nodig voor de aanwervingen op niveau B bij de Federale Overheid.

Specifieke diplomavereisten

Bachelor in Communicatie

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) oefent, op het ganse Belgische grondgebied, missies van gerechtelijke politie (identificatie en onderzoek van daders van strafbare overtredingen) gespecialiseerd in bovenlokale (en internationale), georganiseerde en destabiliserende cirminaliteit uit, en in misdaden die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie zorgt voor de gehele directie:

- de opvolging en de uitwerking van nieuwe methodes met betrekking tot deze missies;

- de verdeling van de middelen en personen en in het bijzonder tussen de verschillende missies;

- de formulering van de noden betreffende de missies voor dewelke de algemene commissie of andere algemene directies bevoegd zijn;

- de opvolging van de observatie van het nationaal veiligheidsplan;

- de relatieve vooruitzichten in de evolutie van de missies, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de directie in het bijzonder.

 

Wil je meer weten over DGJ? Raadpleeg de officiële website : Organisatie/Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Algemene Directie van de Federale Gerechtelijke Poltie (DGJ) is op zoek naar een consulent communicatie.

Als expert in communicatie bent u belast met de ontwikkeling - zowel intern als extern- van een communicatiestrategie om de instemming van de personnelsleden van de gerechtelijke pijler te krijgen en voor te zorgen een correcte informatie aan het publiek en aan de partners van de DGJ over te brengen

Als lid van de communicatiecel van DGJ staat u in voor het opzetten en onderhouden van een professioneel netwerk met de interne en externe gesprekspartners om de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van de organisatie te waarborgen.

Wil je meer weten? Raadpleeg de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder (bijlage).

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
MARSILIO
Voornaam
Sonia
Functie
Conseillère/Adviseur
E-mail
sonia.marsilio@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.03
Korps/directie/dienst
6454 - Service d'appui à la gestion