Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - ASSISTENT - NIV C - FUNCTIONEEL BEHEERDER INFORMATICATEAM

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6011 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5911 - Deinze-Zulte-Lievegem
Werkplaats
Stadionlaan 22A
9800 Deinze
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden (dringende externe werving met de mogelijkheid om statutair te worden)
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.
Competenties

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Kennisvereisten

Vereiste ervaring

Ervaring in het werkdomein is een meerwaarde.

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als assistent functioneel beheerder zal je worden tewerkgesteld binnen het Informaticateam (directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling).

Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Instaan voor de dagelijkse seiningen en ontseiningen;
 • Instaan voor de verwerking van zachte informatie;
 • Contactpersoon zijn voor diverse (externe) partners;
 • Dagelijks nazicht van gerechtelijke pv's voor voeding in centrale systemen;
 • Voeden en technische ondersteuning geven bij mobiele en vaste ANPR's;
 • Instaan voor opstellen fotodossiers;
 • Instaan voor de voeding van foto's van verdachten en hun vingerafdrukken in de centrale systemen;
 • Technische ondersteuning bieden bij exploitatie camerabeelden;
 • Technische ondersteuning bieden bij diverse softwarepakketten;
 • Helpdeskfunctie vervullen voor ICT;
 • Installatie van Pc's, printers, …;
 • Periodieke controle van back-ups;
 • Toegangsbadges beheren en programmeren (via software);
 • Beheer printers en toners (+ stock);
 • Intern documentatiesysteem bijwerken en aanvullen;
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Vaardigheden/houding

 • eerlijkheid - integriteit;
 • discretie, zich houden aan de regels van het beroepsgeheim;
 • stiptheid en nauwgezetheid;
 • communicatievaardig en sociaal;
 • collegiaal, kunnen samenwerken en bijdragen tot een positieve werksfeer;
 • dynamisch;
 • stressbestendig;
 • kwaliteitsgericht en probleemoplossend denken en werken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Himpe
Voornaam
Vincent
Functie
Commissaris, directiehoofd Beleid, Beheer & Ontwikkeling
E-mail
vincent.himpe@police.belgium.eu
Telefoon
09 244 25 80
Korps/directie/dienst
Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem