Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - ASSISTENT Lid van de dienst Knowledge Management van de Directie van de internationale politiesamenwerking

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6031 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7449 - Cgi - Knowledge Management
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het Gespecialiseerd : Nee kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op Mobiliteitsreserve : Ja internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie eff iciënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe. Daarnaast is het ook nodig om als "transversale" directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een eff iciënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land). 

 

 

Functiebeschrijving

CGI KM is binnen de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) onder meer het centrale aanspreekpunt voor alle gedoceerde opleidingen, knowledge management, publicaties en communicatie op het vlak van internationale politiesamenwerking (IPS).

CGI KM zoekt een gemotiveerde medewerker met interesse voor communicatie, de ontwikkeling van internationale opleidingen en brochures en de uitbouw van het informatieplatform WiKiPol. Je wordt een belangrijke schakel in deze processen en binnen het KM-team.

 

 

Gewenst profiel

Kennis :

  • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
  • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview : Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
profKM.pdf (112.94 KB)

Informatie

Naam
D'HOOGE
Voornaam
Bart
Functie
chef de service
E-mail
bart.dhooge@police.belgium.eu
Telefoon
+32 2 644 81 67
Korps/directie/dienst
CGI/KM