Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Assistent Lid Onthaal - Tritomas

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6013 T 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5342 - Ukkel / W-B / Oudergem
Werkplaats
Tritomastraat 7
1170 Watermaal-Bosvoorde
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem” (PZ 5342).

Functiebeschrijving

Het onthaal in elk commissariaat bestaat uit het geven van antwoorden aan de burgers die zich, fysiek aanmelden, of zich telefonisch tot de politiedienst wenden.
werk onder de verantwoordelijkheid van de onthaal en wachtofficier.

 • Gemotiveerd en gedisciplineerd zijn en verantwoordelijkheidszin hebben;
 • Zorg voor de eerste ontvangst en oriëntatie van een persoon buiten de dienst die naar het politiebureau komt;
 • De informatieaanvragen van de bevolking beantwoorden;
 • Beantwoord de telefoon en noteer de inhoud van de oproep en beantwoord dienovereenkomstig;
 • Om personen te ontvangen die zichzelf presenteren en hun contactgegevens incoderen in het ISLP-systeem;
 • De aanvragen van de bevolking naar de relevante diensten doorverwijzen (politiediensten of andere);
 • De afgifte van attesten of administratieve documenten van politionele aard;
 • De gepaste steun bieden aan mensen in nood.
Gewenst profiel
 • vriendelijk en beleefd zijn, empathische zijn, maar het beheersen van communicatieve vaardigheden om mensen te beheren in alle omstandigheden een correct, verstaanbaar en overtuigend taalgebruik kunnen gebruiken
 • het dragen van een propere en verzorgde kledij
 • weerstand kunnen bieden aan de stress inherent aan de functie (het werk op een computer, antwoorden aan de bevolking en antwoorden aan de telefoon, combineren)
 • handelen volgens de deontologische principes uiteengezet in de deontologische code van de politiediensten (met uitzondering van items die strikt verband houden met het operationele kader) en door het volgen van de waarden binnen de politiezone
 • blijk geven van wil tot verbeteren en bereidheid tot veranderen
 • blijk geven van volharding
 • blijk geven van aanpassingsvermogen
 • beschikken over zelfbeheersing en koelbloedigheid
 • bekwaamheid bezitten om zijn aandacht te richten naar de persoon die opvordert
 • het afleggen van rekenschap over zijn werkzaamheden
 • het bezitten van de nodige professionele kennis en ervaring m.b.t.:
  • het oplossen van problemen  waarmee men wordt geconfronteerd
  • het gebruik van informatica (ISLP, Word,…)
  • het doordracht en doelmatig gebruik van het toevertrouwde gezag
 • bekwaam zijn om in ploegverband te werken en alsook op zelfstandige wijze
 • bereid zijn om eventuele opleidingen in verband met de functie te volgen.
 • tweetalig Nl/Fr 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze vacante functie gebeurt via een interview. Deze vragen worden gerelateerd aan de criteria voor deze functie. De jury zal overgaan tot het toekennen van punten voor de gegeven antwoorden, waarbij gequoteerd wordt op 100%. Voor de aanvang van de interviews worden de volgende maatstaven vastgelegd :

 • Minder dan 50%: ongeschikt;
 • Meer dan 50 % maar minder dan 70 %: ongeschikt maar mogelijkheid van deliberatie;
 • Meer dan 70%: geschikt.

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DEGREEF
Voornaam
Viviane
Functie
Directeur DP/WBA
E-mail
Viviane.Degreef@police.belgium.eu
Telefoon
02/563.98.00
Korps/directie/dienst
PZ 5342 Ukkel/ Watermaal-Bosvoorde/ Oudergem