Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - Adviseur lid ICT lid Ingenieur “technical”

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4019 T 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6053 - Dir Van De Speciale Eenheden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

Masterdiploma ICT (vb. Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT, Master of Science in Computer Science Engineering, Master of Science in de industriële wetenschappen ICT, Doctor in de industriële wetenschappen ICT…) met minstens 6 jaar ervaring (de jaren van een doctoraatsstudie tellen mee als ervaring). Een doctoraat in het domein van de cryptografie is een meerwaarde.

 

Vereiste ervaring

Une expérience utile de minimum 6 ans est requise

Voorstelling korps/directie/dienst

De NTSU is het departement van de DSU die zich bezighoudt met het kennis nemen van privé communicatie (identificatie, localisatie, onderschepping)  ten bate van het gerechtelijk onderzoek en het verzamelen van bewijzen ten bate van het gerechtelijke onderzoek dankzij het gebruik van technische oplossingen

Binnen de NTSU is er een Sectie Codex die zich specifiek bezig houdt met onderscheppen van de communicatie op een tactische wijze door o.a. het gebruikt van legale hacking technieken

De NTSU maakt deel uit van de DSU.

De Directie van de Speciale eenheden van de Federale Politie is een gespecialiseerde steundienst die technieken en tactieken gebruikt ten dienste van de Geïntegreerde Politie.

Deze eenheid richt zich vooral op terrorisme, zware criminele feiten, zwaar banditisme…

DSU is de laatste strohalm die kan ingezet worden binnen de geïntegreerde politie.

DSU bestaat uit een centrale eenheid in Brussel en gedeconcentreerde eenheden (POSA) verspreid over het grondgebied van België.

De National Technical & Tactical Support Unit (NTSU) maakt deel uit van de centrale eenheid in Brussel en heeft als prioritaire taak om ‘covert’ plaatsingen te doen in het kader van technische observaties en het intercepteren van communicatie. De NTSU doet ook de operaties in het kader van inkijken.

De NTSU staat eveneens in voor de technische operationele steun in crisissituaties.

De diensten van NTSU worden ingezet in het kader van :

 • Gijzelnemingen
 • Fort Chabrol
 • Verdwijningen
 • Afpersingen
 • Technische en tactische plaatsingen met hoog technologisch materiaal en waar een doorgedreven technische kennis voor nodig is
 • Inkijkoperaties
 • Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties
 • Nauwe opvolging van de hierboven vermelde operaties, evaluatie en aanpassen van de gekende technieken en tactieken in functie van het terrein of de evolutie van een dossier.
 • Ontwikkeling van technieken en tactieken naar de operationele noodzaken.
 • Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande gegevens
 • Beheer van de radiocommunicatie binnen DSU
Functiebeschrijving

DSU is op zoek naar een Adviseur lid ICT  lid Ingenieur “technical” 

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken... Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Gewenst profiel

Het is noodzakelijk dat de kandidaat tenminste enkelen van de volgende vaak domein beheerst:

1. Cryptografie

2. Hardware oplossingen (FPGA’s, GPU’s, Quantumcomputing…)

3. Serverhardware, serverclusters en de hardware waar deze clusters mee uitgerust dienen te worden om zo snel mogelijk resultaat te behalen. Een praktische kennis is een meerwaarde.

4. Softwareoplossingen in het kader van decrypteringssoftware (hashcat…)

5. Scripting (javascript, python…)

6. Kan gebruik maken van de bureautoepassingen (Word, Excel, Powerpoint…)

7. Doorgedreven kennis hebben over cryptografie (symetrisch, assymetrisch…) en over de middelen (hashing…) die kunnen gebruikt worden om te decrypteren (FPGA’s, GPU’s,….).

8. Kennis van de zwakheden van encryptieprotocollen die in het verleden gebruikt werden en begrijpt wat nodig is om deze zwakheden te gebruiken om de encryptie te omzeilen

9.  Kennis of ervaringen in openbare aanbestedingen

Grondige kennis van het Engels

10. Voldoende kennis van de tweede landstaal (Frans).

De kandidaat moet zelfstandig en in groep kunnen werken aan verschillende projecten. Deze projecten kunnen van korte of lange duur zijn en kunnen eveneens dringend zijn.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een of meerdere schriftelijke en praktische proeven

Selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
NTSU_CODEX_A3.pdf (767.03 KB)

Informatie

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Commissaire Divisionaire
Telefoon
02/554 46 62
Korps/directie/dienst
Direction des Unités Spéciales