Direkt zum Inhalt
JobPol website banner

ICT-Berater (B1B) - Consulent network devops decrypting, digital forensics and R&D

Anmeldefrist
Referenz
S 5040 N 21 01
Art der Beschäftigung
Statutair
Arbeitsregelung
Voltijds (38 uur / week)
Zahl der offenen Stellen
1
Korps/Direktion/Dienst
7317 - Federale Gerechtelijke Politie Arr West-Vlaanderen
Arbeitsplatz
Graaf Boudewijn IX-laan 1
8500 Kortrijk
Provinz
West-Vlaanderen
Stufe
ICT-consulent (B1B)
Ausbildungsstand
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomanforderungen

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Spezifische Diplomanforderungen

Minimaal een diploma van 1 cyclus/graduaat/bachelor in een studierichting met specialisatie ICT, nieuwe technologieën, digitale netwerken, ….

Vereiste ervaring

Aantoonbare ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.

Video
Vorstellung Korps/Direktion/Dienst

De federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van
gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten
zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtendecriminaliteit,en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Malware, phishing, whaling, ransomware, keylogger, … cybercop, cybersecurity, … .
De digitale ruimte groeit razendsnel en daarmee ook het aantal cyberinbreuken. Elke geconnecteerdeburger en elk bedrijf zijn op elk moment een potentieel slachtoffer van cybercriminaliteit. Onderzoek enopsporingen naar misbruik van het internet of aanvallen op digitale systemen vergen een heel hogemate van expertise : kennis van nieuwe technologieën, digitale netwerken, gegevensstromen,programmeertalen, hacking- en phishingmethodes, mal- en ransomware, virussen, … .
Het cyberteam van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen brengt tactische rechercheurs,digitale experten en forensische onderzoekers samen in de strijd tegen alle mogelijke vormen vaninternetcriminaliteit.
Onderzoek en opsporingen naar internetfraude of aanvallen op digitale systemen vergen een heel hogemate van expertise: kennis van nieuwe technologieën, digitale netwerken, gegevensstromen,programmeertalen, hacking- en phishingmethodes, mal- en ransomware, virussen…

Funktionsbeschreibung

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...
Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?
Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.
Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we elkaar ontmoeten!

FGP West-Vlaanderen is op zoek naar een technisch deskundige die oplossingen ontwikkelt met een tactische of digitaal forensische finaliteit.
We zoeken een expert die out of the box kan denken, anticipeert op toekomstige behoeften van onze rechercheurs en de nodige uitwisseling van ideeën en synergieën bewerkstelligt.
Je fysieke werkplaats is flexibel binnen de provincie.

Gewünschtes Profil

Kennis
Politionele organisatie: Niveau Gebruiker
Strategie en beleid: Niveau Basis
Ondersteuning van de werking: Niveau
Gebruiker Opdrachten van politie: Niveau Basis

Praktische kennis
Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Leumundsmodalitäten der Zone

1. Cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidstest op uitnodiging van de centrale directie in Brussel.

2. Een (niet-)eliminerende test kan worden afgenomen voorafgaand aan het selectiegesprek.

3. Selectiecommissie in de eenheid.

Wervingsreserve van 24 maanden

Unser Angebot
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Zusätzliche Informationen
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Anbei finden Sie die offizielle Beschreibung

Informatie

Name
Sabbe
Vorname
Donald
Funktion
Diensthoofd operationele steun
Email
Donald.Sabbe@police.belgium.eu
Telefon
050/45 76 65
Korps/Direktion/Dienst
FGP West-Vlaanderen