Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Opleidingstraject

Welke doelstelling streeft de opleiding van commissaris van politie na?

Deze beroepsopleiding heeft tot doel de aspirant-commissaris van politie de professionele basiscompetenties bij te brengen zodat hij/zij in staat is in de functie van commissaris alle politietaken te vervullen.

Waaruit bestaat de opleiding van commissaris van politie?

Deze politieopleiding verloopt in 2 cycli:

  1. De zogenaamde 'voorbereidende' opleiding:

Tijdens deze voorbereidende opleiding dient de aspirant de kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die noodzakelijk zijn voor de zogenaamde 'basisopleiding' die erop zal volgen.

De voorbereidende opleiding vindt plaats in de Nationale Politieacademie in Brussel en duurt 9 maanden (verloven, stage bij de lokale politie (5 maanden) en examens inbegrepen).

De opleidingsdag vangt in principe om 7.30 uur aan en eindigt om 16.15 uur (tijdens de stage zijn de uurroosters anders).

Gedurende de hele opleiding worden de beroepsbekwaamheden van de aspirant, zijn persoonlijkheidskenmerken, zijn prestaties en zijn potentieel geëvalueerd.

  1. De zogenaamde 'basisopleiding':

Tijdens deze opleiding dient de aspirant de kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die noodzakelijk zijn om de opdrachten te vervullen die in het begin van de loopbaan worden toegekend aan een officier die voor een generalistische functie wordt aangewezen. Het programma van de basisopleiding bestaat uit meerdere modules: management, excellente politiezorg, vaardigheden in het domein van de bestuurlijke en gerechtelijke politie, fysieke en mentale training, geweldbeheersing, tweede taal. Er worden ook stages in de operationele eenheden en praktische oefeningen georganiseerd.

De opleiding wordt gegeven in de Nationale Politieacademie in Brussel en duurt 12 maanden (verloven, stage in de operationele eenheden (6 weken) en examens inbegrepen).

De opleidingsdag vangt in principe om 7.30 uur aan en eindigt om 16.15 uur (tijdens de stage en de praktische oefeningen worden de uurroosters vastgelegd naargelang van de operationele noodzakelijkheden).

Tijdens deze opleiding vindt er een permanente evaluatie plaats op basis van het dagelijks werk en ze wordt afgesloten met een eindexamen over heel de onderwezen leerstof. Worden ook geëvalueerd: de beroepsbekwaamheden van de aspirant, zijn persoonlijkheidskenmerken, zijn prestaties, zijn potentieel en zijn managementvaardigheden.

3. De functionele opleiding gericht naar de specialisatie.

 

Gezien het belang dat afstandsonderwijs in onze opleidingen begint te krijgen, is het bezit van een PC en een goede internetverbinding een toegevoegde waarde om de opleiding te volgen.