Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Toelatingsvoorwaarden - Agent

Om te solliciteren voor de vacature agent van politie moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden.

Om deel te nemen aan de selectieproeven
 

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • Van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • Ten minste 17 jaar oud zijn;
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature;
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen ter zake zijn bepaald;
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op de datum van kandidaatstelling.

 

Bij het starten van de opleiding
 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt;
 • Geslaagd zijn voor de selectieproeven;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.