Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Vertaler binnen de Algemene Directie van de Federale gerechtelijke politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4027 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in vertaling

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

 

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie verzekert, voor de gehele Directie :

- De opvolging en uitwerking van nieuwe methoden in verband met onze opdrachten

- De verdeling van de personeels- en materiële middelen tussen de verschillende opdrachten

- De formulering van de behoeften betreffende de opdrachten waarvoor het commissariaat-generaal of andere algemene directies bevoegd zijn

- De opvolging en inachtneming van het nationaal veiligheidsplan

- Vooruitzichten qua evolutie van de opdrachten, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de Directie in het bijzonder

 

Meer info? Hierbij de officiële website Federale gerechtelijke politie | Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

Hebt U zin om binnen de poilitie te werken?

De vertaler vertaalt en leest documenten na in een brontaal (Frans, Nederlands of Engels) naar een doeltaal (Frans, Nederlands of Engels) om duidelijke teksten in de doeltaal ter beschikking van de medewerkers van de gehele Directie van de Federale gerechtelijke politie (DGJ) te stellen en zo bij te dragen tot de goede werking van de Algemene Directie.

De vertaler helpt ook collega’s in het opmaken van teksten, nota’s, verslagen, …

 

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage).

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Marsilio
Voornaam
Sonia
Functie
Secretariaat Hoofdienst
E-mail
sonia.marsilio@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.03
Korps/directie/dienst
6454 - Directeur Generaal