Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Verkeersconsulent - mobiliteitsdeskundige

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5020 N 19 24
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5351 - Minos
Werkplaats
Liersesteenweg 1
2640 Mortsel
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.
Competenties
 • Een opleiding in een verkeerskunde-gerelateerde richting strekt tot aanbeveling.

 

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Minos garandeert de politiewerking binnen Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem. Ons politiekorps bestaat uit een 180-tal personeelsleden. Als verkeersconsulent werk je onder de dienst verkeer. 2020 is voor de politiezone een groots jaar met de verhuis naar een nieuw politiecommissariaat.

Functiebeschrijving

Algemene taakinhoud

 

 • Als verkeersconsulent het diensthoofd verkeer rechtstreeks bijstaan in de uitvoering van allerhande opdrachten inzake het beleid;
 • Als verkeersconsulent de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen vertalen, rekening houdende met de lokale noden en omstandigheden.

 

Specifieke taakinhoud

 

 • Adviezen verstrekken in het kader van wegeniswerken, bouwvergunningsaanvragen, milieuvergunningsaanvragen en afschaffen/verleggen buurtwegen, dit alles beperkt tot de politionele expertise;
 • Uitvoeren van kleinschalige verkeersonderzoeken;
 • Medeverantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning en voortgang van werkzaamheden en de resultaten van de verkeersdienst;
 • Uitwerking en aanpassing van verkeersreglementen en aanpassing van verkeerskundige elementen in het politiereglement;
 • Actief meedenken rond en adviseren van herinrichtingsplannen voor het openbaar domein (straten, pleinen, parken, begraafplaatsen, enz.);
 • Medeverantwoordelijk voor de bewaking van de kwantiteit, de kwaliteit en de juiste interne verdeling van de geleverde diensten en werkzaamheden op de verkeersdienst;
 • Inhoudelijk meedenken over verkeerskundige problematieken;
 • Adviseren van alle betrokken actoren en tevens zoeken naar een gepaste afstemming;
 • Praktische implementatie van beleidsplannen na goedkeuring;
 • Beantwoorden (schriftelijk, telefonisch, fysiek) van verzoeken om inlichtingen en allerhande aanvragen inzake verkeersgerelateerde thema’s;
 • Formuleren van adviezen voor de technisch systeembeheerder in functie van de ontwikkeling/opbouw/aanpassing van administratieve documenten en dataverwerking specifiek aan de verkeersdienst;
 • Uitbouwen en beheren van klassementen in functie van de taakuitvoering;
 • Medebeheren van de computerconfiguratie voor wat betreft de toepassingen die
 • specifiek door de verkeersdienst worden gebruikt;
 • Is medeverantwoordelijk voor het onderhouden van de interne en externe relaties
  van de verkeersdienst;
 • Ondersteuning verlenen aan de verkeersprojecten van de lokale politie;
 • Pedagogische opdracht: geven van aangepaste verkeerslessen aan diverse
  doelgroepen (scholieren, senioren, gemachtigde opzichters, etc.);
 • Informeren en sensibiliseren rond diverse aspecten mobiliteit;
 • Allerlei polyvalente taken relevant voor de taakuitvoering.
Gewenst profiel
 • Resultaatgericht zijn, zich inschrijven in de waarden van de zone en in de visie naar excellente politiezorg en deze actief uitdragen – hiertoe de medewerkers kunnen inspireren
 • Bereid zijn tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties.
 • Bewerkstelligen van goede wederzijdse informatiedoorstroming met alle relevante partners
 • Continu bijdragen aan een positieve werksfeer
 • Zin hebben voor initiatief en open staan voor ideeën
 • Beschikken over de nodige groepsgeest – wil tot samenwerking (intern en extern PZ)
 • Bezitten van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme noch discriminatie
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
 • Discretie
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben
 • Aanpassingsbereid zijn
 • Bereid tot interne en externe publicatie van zijn/haar foto i.k.v. de taakvervulling
 • Geen medische vrijstellingen hebben die de inzet beperken of onmogelijk maken
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nadat je als kandidaat geslaagd bent voor de cognitieve en psychologische test bij de Federale Politie zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek georganiseerd door onze politiezone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Relevante dienstjaren uit voorgaande werkervaringen kunnen gevaloriseerd worden.

Informatie

Naam
Smets
Voornaam
Annebelle
Functie
Commissaris
E-mail
annebelle.smets@politieminos.be
Telefoon
034519827
Korps/directie/dienst
Verkeer