Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vakman (D1A) - Vakman - Hulpkok

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 7015 N 21 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6755 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Horeca
Werkplaats
Noordersingel 25
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Vakman (D1A)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Diploma hulpkok, minstens beroepsecundair onderwijs, of bij gebrek daaraan een gelijkwaardige vorming gevolgd hebben.

Vereiste ervaring

geen

Voorstelling korps/directie/dienst

De doelstelling van de dienst Horeca binnen de vzw SSD is het aanbieden van een kwalitatieve warme maaltijd aan een betaalbare prijs aan zoveel mogelijk personen op het werk.

Als hulpkok, zal het personeelslid, tewerkgesteld worden binnen de keuken van het de dienst Horeca Antwerpen.

Functiebeschrijving

1/ Als vrijwaarder van de hygiëne, toezien op de contante netheid van het materiaal en de uitrustingen, van de electrische installaties en toestellen alsook van de verschillende lokalen om de goede gezondheid van de personeelsleden te waarborgen.

voorbeelden van taken : 

- warme maaltijden bereiden (dagschotels) volgens de richtlijnen en werkingsprocedures van de kok (technische fiches)

- koude keuken (bereiding van koude schotels, sandwiches, saladbar,...)

- opruimen van de werkplek

- ordenen en onderhouden van keukenmateriaal en lokalen

- ...

2/ Als logistieke ondersteuner, de logistieke taken en activiteiten  te verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

voorbeelden van taken : 

- de geleverde goederen opbergen in de daartoe bestemde opslagplaatsen

- voorbereiden van bestellingen

- temperatuurscontroles

- ...

3/ Als onthaalpersoneel, klanten doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.

voorbeelden van taken :

- dienst aan de klant aan de kassa of in het zelfbedieningsrestaurant te verzekeren

- ...

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

- Informatie begrijpen :  - instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en bestellfen dat men zelf niet alles kan weten.

- Taken uitvoeren : - routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

- Kennis overdragen : - kennis, expertise en werkmethoden op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

- Klantgericht optreden : - rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Dialogeren : - de kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale booschap te begrijpen.

- Zichzelf ontwikkelen : - de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen : - zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

- Respect tonen :  - respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instricties strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar  leidinggevende. Hij/zij waakt als een goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onderhoud

Uw kandidatuur dient voor ten laatste op 15-08-2021 per mail of per post doorgestuurd te worden naar :

mail : dirhor@ssd.be

post : SSD - Horeca Nationaal, Ruiterijlaan 2 te 1040 Etterbeek

Wervingsreserve 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €22414.09 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Retz
Voornaam
Reina
Functie
Diensthoofd Horeca
E-mail
dirhor@ssd.be
Telefoon
02/642 71 84
Korps/directie/dienst
6755