Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de selectieprocedure
 

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg;
 • Ten minste 17 jaar oud zijn;
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
 • Houder zijn van het vereiste diploma.
   

Op het ogenblik van het in dienst treden
 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert.