Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent - Technische Consulent - Directie Verkeer (TRA/T)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5041 T 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Technisch consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Specifieke diplomavereisten

Een technische graduaat/bachelor is vereist.

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de Directie Verkeer van de politiezone, staat een dienst die vooral bedoeld is om adviezen te geven over de herinrichting van de openbare ruimte. Deze adviezen worden schriftelijk of tijdens vergaderingen met partners zoals de diensten Stedenbouw en Wegenwerken van de Stad Brussel en de gemeente Elsene, of bepaalde platformen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geformuleerd. Dit is een technisch advies dat hoofdzakelijk gebaseerd is op de Code du Gestionnaire de la Voirie en de Ordonnantie die de plaatsing van de borden volgens de categorie van de werf regelt. Het is niet de bedoeling een standpunt in te nemen over de politieke opportuniteit, maar over de haalbaarheid in het algemeen en de wijze waarop de op politiek niveau genomen besluiten moeten worden uitgevoerd, zodat de genomen maatregelen in het veld op coherente wijze worden vertaald. Deze dienst treedt ook op als direct adviseur van de burgemeesters of hun stafchefs in het kader van bepaalde zaken. Het geeft nog steeds vergunningen af voor het plaatsen van verkeersborden voor bouwplaatsen en parkeerreserveringen op verzoek van particulieren of voor evenementen, maar sommige van deze functies zullen in de nabije toekomst verdwijnen. Het heeft ook een ontwerpbureau dat een kaartenbibliotheek van het grondgebied van onze politiezone bijhoudt, die naast verticale en verlichte borden ook grondmarkeringen bevat.

Functiebeschrijving

-  Noteert waarnemingen over projecten tot herinrichting van de wegen;
-   Maakt parkeerreserveringen over naar de juiste dienst voor hun plaatsing;
-  Verifieert bewegwijzeringsplannen van werven en andere wegbezettingen;
-  Geeft toestemmingen in zaken voor de bezetting van de openbare ruimte;
-  Bijwerken van de wegenkaart met de belangrijkste kruispunten en hoofdwegen van de zone;
-  Neemt deel aan multisectoriële vergaderingen (openbare werken /wegenwerken, stadsplanning, AED, Brulocalis, kabinet van schepenen, enz.) en in staat zijn om adviezen zowel mondelinge als schriftelijke uit te brengen aan de autoriteiten die een besluit moeten vormen;

Gewenst profiel

​-  Grondige kennis bezitten van de wetgeving inzake de inrichting het grondgebied (code van het beheer van de wegen + besluiten van het Brussels Gewest) en de wegcode;

-  Zich ervan bewust zijn dat de functie representatief is voor de zone tijdens de contacten met partners en het publiek;
-  Een zeer goede kennis hebben van het zonaal grondgebied van de zone;
-  Een uitstekende kennis hebben van het informatica – materiaal die ontwikkeld zijn om de bovengenoemde opdrachten uit te voeren (zoals Urbis, Autocad of gelijkgesteld) en van het administratieve beheer van het personeel;
-  Bereid zijn om opleidingen te volgen die de hiërarchie nodig acht;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Informatie

Naam
VANDENHOUTE
Voornaam
Thierry
Functie
DIR TRA
E-mail
thierry.vandenhoute@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 83 15
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene