Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Arbeider (DD1) - Technisch medewerker verkeerstechniek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 7016 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
3
Provincie
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Arbeider (DD1)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diploma vereisten

Rijbewijs B is een noodzaak

Rijbewijs B+E - Rijbewijs C is een meerwaarde

Specifieke diplomavereisten

                Informatie behandelen

Omgaan met taken

                Werk structureren

Omgaan met relaties

                Servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren

                Betrouwbaarheid tonen

Organisatiespecifieke cluster

                Accountability

Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers. Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan. Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij cruciaal.

 

Functiebeschrijving

De technische medewerker verkeerstechniek maakt, als lid van het administratief en logistiek kader, deel uit van de dienst verkeerstechniek, die ressorteert onder de directie Verkeer. Binnen deze directie, oefent de technische medewerker verkeerstechniek zijn taken uit onder leiding en gezag van de leiding van de dienst verkeerstechniek.  De technisch medewerker verkeerstechniek rapporteert onregelmatigheden aan de leiding van de dienst verkeerstechniek.  Het doel van de functie is onder andere het plaatsen van verkeerssignalisatie teneinde een goed verloop van grote en kleine evenementen te verzekeren. 

Je plaatst verkeerssignalisatie en -materiaal overeenkomstig de wetgeving op Brugs grondgebied om een goed verloop van grote en kleine evenementen te verzekeren. Je bent een ‘handige harry’ die geen schrik heeft om de handen uit de mouwen te steken bij het herstellen van bijvoorbeeld verkeersmateriaal.

Gewenst profiel

BESCHIKBAARHEID

 • de invulling van de functie is voltijds.  De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met de statutaire en de specifieke korpsreglementering
 • het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering
 • het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie
 • hij/zij kan steeds worden ingezet, naast reguliere en specifieke dienstuitvoeringen in het kader van zijn functie en is met andere woorden onder andere bereid tot het uitvoeren van onregelmatige dienstprestaties en dienstprestaties in het weekend.

TAKKENPAKKET

 • oog hebben voor de evenementenkalender van de stad Brugge
 • uitplaatsen van verkeersmateriaal conform de wetgeving
 • zorg dragen voor het verkeersmateriaal en het dienstvoertuig
 • eventueel in de mogelijkheid zijn materiaal te herstellen
 • zin hebben voor inventaris van het materiaal
 • plaatsen en aansluiten van roodlichtcamera’s op verschillende locaties

KENNIS

 • zich kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal
 • kennis van de wegcode, plaatsing van verkeerstekens in het bijzonder is een meerwaarde
 • kennis van het Brugs stratenpatroon
 • begrijpen en op termijn kunnen opstellen van een signalisatieplan
 • noties van werken met een computer vnl. input
 • beschikken over de nodige technische kennis

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van  24 maanden.

 

 

Solliciteer voor 10 juli 2020 – 12u00

Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en foto, kopie van je hoogst behaald diploma, kopie rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) naar:  PZ.Brugge.Jobinfo@police.belgium.eu

 

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met CV-screening van je kandidaatstelling. Daarna volgt een eliminerende preselectie met een telefonisch gesprek in de week van 13 juli 2020. Als je slaagt, nodigen wij je uit voor een gedragsgericht interview op dinsdag 28 juli 2020. 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal DD1 (minimum €20902.46 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
fietsvergoeding
gunstige (gezins-) verlofregeling
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VANDEN EYNDE
Voornaam
Henk
Functie
Inspecteur van politie - Teamlid verkeerstechniek
E-mail
henk.vandeneynde@police.belgium.eu
Telefoon
050 44 88 63
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Verkeer - Verkeerszaken/Verkeerstechniek