Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Teammedewerker verkeersbelemmeringen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6045 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
3
Provincie
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma van het secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwaardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Omgaan met informatie: informatie analyseren

Omgaan met taken: problemen oplossen

Omgaan met relaties: servicegericht handelen

Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en inzet tonen

Organisatiespecifieke cluster: accountability

Voorstelling korps/directie/dienst

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de geïntegreerde politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers. Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan. Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij cruciaal.

Als lid van het administratief en logistiek kader verricht de teammedewerker verkeersbelemmeringen in hoofdzaak algemeen administratief werk, ten behoeve van het diensthoofd verkeerszaken.

Deze functie moet uitgevoerd worden volgens de pijlers van de excellente politiezorg.

Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: een kwalitatieve bijdrage leveren aan de dienst verkeerszaken door de kennis van zijn/haar vakgebied te onderhouden en te delen.

Doel: opvolgen en uitvoeren van de taken en opdrachten die toegekend zijn aan de dienst verkeersbelemmeringen

                       Deelactiviteiten:

 • Instaan voor verstrekken van verkeerstechnische adviezen inzake het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van werken.
 • Opmaken van vergunningen en adviezen inzake signalering wegenwerken door openbare besturen, nutsbedrijven en particulieren.
 • Nastreven van een ‘minder hinder-filosofie’ bij het vergunnen van werken en/of belemmeringen met impact op de openbare weg.
 • Telefonisch en persoonlijk onthaal van burgers.
 • Instaan voor de correcte afhandeling van opgelegde taken inherent aan de goede werking van de dienst verkeerszaken.
 • Deelnemen aan (werf)vergaderingen.
 • Instaan voor controle op terrein van afgeleverde vergunningen.
Gewenst profiel
  1. Kennis en vaardigheden
 • Goede kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 • Goede kennis hebben van alle aspecten van basispolitiezorg.
 • Relevante kennis van algemeen organisatiemanagement.
 • Relevante kennis van informaticatoepassingen.
 • Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken.
  1. Attitudes
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
 1. Beschikbaarheid
 • De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 • Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 • Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.

Varia

         Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.

 

Solliciteer voor 10 juli 2020 – 12u00

Stuur per e-mail je motivatiebrief met CV en foto, kopie van je hoogst behaald diploma, kopie rijbewijs en een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (max. 3 maand oud) naar:  PZ.Brugge.Jobinfo@police.belgium.eu

 

De eerste selectieronde bestaat uit een dossierstudie met CV-screening van je kandidaatstelling. 

Daarna volgt een preselectie met computertesten en een telefonisch gesprek in de week van 13 juli 2020. 

Als je slaagt nodigen wij je uit voor een gedragsgericht interview op maandag 3 augustus 2020 of dinsdag 4 augustus 2020. 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
fietsvergoeding
gunstige (gezins-) verlofregeling
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VERMEIREN
Voornaam
Saskia
Functie
Teamcoach verkeersbelemmeringen
E-mail
saskia.vermeiren@police.belgium.eu
Telefoon
050/ 44 88 60
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Verkeer - Verkeerszaken