Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Studentenjob - Administratief - 1dag/week - PLIF CSD Brussel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7372 T 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Parttime
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7372 - Csd Brussel - Middelenbeheer
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen specifieke diplomavereisten

Competenties

Beschikbaarheid:

1 werkdag per week (in overleg met de student) van 1 juli t.e.m. 31 december 2020

Vereiste ervaring

Min. leeftijd 18 jaar

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de gntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

 

De sectie Personeel van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationelesteun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

De sectie Logistiek van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid "financiën en logisitiek" binnen de CSD en de FGP.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

Functiebeschrijving

1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Brieven opstellen.
 • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

 

2. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.
 • ...

 

3. Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

 • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
 • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
 • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
 • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
 • ...
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

• Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Adres: CSD Brussel PLIF - Koningsstraat 202A, 1000 Brussel

 

Validatie IF : 1 betrekking voor PLIF/P en 1 betrekking voor PLIF/L

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
VAN MALDERGHEM
Voornaam
Sarah
Functie
HR Manager
E-mail
sarah.vanmalderghem@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.99.60
Korps/directie/dienst
DCA Bruxelles - Service PLIF