Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student - Administratief voor de dienst "Toezicht op de Interne Werking en Kwaliteit"

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J6743 N 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma

Vereiste ervaring

Ten minste 18 jaar oud zijn

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK, dienst van de Federale Politie, belast met het toezicht op de interne werking en de kwaliteit, heeft als doelstelling, gelet op de omzendbrief CP3, om
de eenmalige of structurele risico's op te sporen om de bevoegde overheden in staat te stellen ze beter te begrijpen en met een betere kennis van zaken eventuele vastgestelde disfuncties te corrigeren om uiteindelijk de kwaliteit van de organisatie en haar beheer aan te passen of te verbeteren. De dienst onderzoekt de individuele en organisatorische disfuncties aan de hand van een proactieve en reactieve benadering. DGR/TIWK is in het bijzonder belast met het beheer van klachten, de voorlopige schorsingen als ordemaatregel en het beheer van de tuchtdossiers met betrekking tot de personeelsleden van de Federale Politie ten behoeve van de hogere tuchtoverheden (minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, commissaris-generaal, de 3 directeurs-generaal)
.

Functiebeschrijving

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

 

 1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Brieven opstellen.
 • Dossiers beheren en opvolgen op administratief vlak.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

 

 1. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van het administratief beheer et het onderhouden van het materiaal van de directie en de diensten.
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

 

 1. Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal naar de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

 • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
 • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
 • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
 • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Dossiers dienen naar de Kroonlaan 145A,  ter attentie van de heer LINERS Alain te worden verstuurd.
 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
DILLEMANS
Voornaam
Eef
Functie
Coördinator tucht - coördinator klachten
E-mail
Eef.Dillemans@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 42 25
Korps/directie/dienst
TIWK