Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - STUDENT - Administratief - SSGPI - Sat West

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7300 N 21 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7300 - Ssgpi - Satelliet West
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma vereist

Minimum 18 jaar

Vereiste ervaring

MINIMUM 18 JAREN

Maximum aantal inschrijvingen
40
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de wedden en aanverwante rechten, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten en sociale aangiftes, … (art. 149octies WGP) – www.ssgpi.be.

Het SSGPI bestaat uit een Coördinatiecentrum en 5 satellieten, waarvan er 4 gedecentraliseerd werden op basis van hun geografische ligging, ten einde dichter bij de zones van de Lokale Politie en de gedecentraliseerde eenheden van de Federale Politie die ze beheren, te zijn.

Het coördinatiecentrum verzekert intern de ondersteuning van alle satellieten en extern aan de gebruikers van de « loonmotor ». Het bestaat uit experts uit de domeinen ICT, boekhouding, kennismanagement, personeelsbeheer, de logistiek, het budget en de functionele en technische ondersteuning van de « loonmotor ».

De satellieten verzekeren de coördinatie en de controletaken die hiermee gelieerd zijn met betrekking tot de berekening van de wedden en de aanverwante rechten en dit ten einde een correcte en uniforme toepassing van het geldelijk statuut te garanderen. Zij zijn het contactpunt in eerste lijn voor de personeelsdiensten van de Lokale en Federale Politie.

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

Functiebeschrijving

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

 • Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
  Voorbeelden van taken:
  • Brieven opstellen.
  • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
  • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
  • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
  • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
  • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
 • Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
  Voorbeelden van taken:
  • De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.
  • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.
 • Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.
  Voorbeelden van taken:
  • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
  • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
  • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
  • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voor onze satelliet West, zoeken we 1 student om 1 dag/week of 2 halve dagen/week te werken gedurende 18 weken aaneensluitend in 2021.

De selectie zal gebeuren op basis van het dossier.

Stuur CV + motivatiebrief + inschrijvingsformulier + kopie van beide zijden van de identiteitskaart + bewijs van goed gedrag en zeden + studentenattest in PDF-formaat naar het volgende e-mailadres: ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu ter attentie van Agnetha Knapen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer

Informatie

Naam
KNAPEN
Voornaam
Agnetha
Functie
Bureauchef Secretariaat SSGPI
E-mail
ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74.
Korps/directie/dienst
SSGPI