Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - STUDENT - Administratief medewerker - Hulpkracht HRM @Directie Openbare Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7562 T 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7562 - Das - Personeel Dienst
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Competenties

Minimum 18 jaar

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie, verschillende vormen van versterking verstrekt in het kader van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte zoals:

 • de permanente interventiereserve; 24/7 inzetbaar voor het beheer van onverwachte gebeurtenissen (FERES);
 • de missies GBOR door middel van geconstitueerde eenheden te voet en te paard ;
 • de ploegen specifiek getraind voor opdrachten mobiele     bescherming/interventie (MPT) ;
 • de specifieke steundispositieven voor onverwachte of geplande intercepties van grote groepen transmigranten (MATTA) ;
 • de dispositieven geconstitueerd met speciale middelen en specifiek uitgerust en opgeleid personeel, zoals:
  • de sproeiwagens, de APC, de PC-mobile;
  • de politie-obstakels;
  • de dispositieven voor het nemen van beelden;
  • de ploegen video, bewijs en arrest;
  • de Lock-on ploegen;
  • de preventieve patrouilles te paard, in steun van de 7 basisfunctionaliteiten Lok Pol (CAV) ;
 • het te paard escorteren van autoriteiten (CAV).

DAS telt 600 medewerkers waarvan 535 operationele medewerkers. De directie werd gecreëerd in 2015 en versterkt in 2016 om de politie op een snellere en efficiëntere manier het hoofd te kunnen laten bieden aan verschillende soorten van dreiging. De missies die haar werden toevertrouwd evolueren constant aan de hand van wijzigende contexten en technologische mogelijkheden. De profielen en functies vermenigvuldigen zich en steeds diversen. De uitdagingen volgen elkaar op.

Naast haar vele operationele activiteiten, garandeert DAS ook expertise in het domein van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en leidt zij evoluerende projecten aangaande actiemodi, opleidingen en uitrusting. De integratie van nieuwe technologieën opent talrijke mogelijkheden die het dienstenaanbod ten voordele van alle entiteiten van de geïntegreerde politie vervolledigen met name het nemen, verwerken en overmaken van beeldmateriaal.

Functiebeschrijving

1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Brieven opstellen.
 • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

2. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

3. Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

 • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
 • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
 • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
 • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
Gewenst profiel

Profil :

 • Gemakkelijk kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk ;
 • Teamspeler zijn ;
 • Verantwoordelijk zijn ;
 • Autonoom kunnen werken ;
 • Beschikbaar zijn ; 
 • Nederlands kunnen begrijpen is een vereiste ;
 • Goede computerkennis en kunnen omgaan met MS-Office ;
 • Nauwkeurig en methodisch zijn ; 
 • Discreet zijn ;
 • Klant- en resultaatgericht zijn.

Praktische kennis:

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

CDD voor de periode van 01-07-2020 tem 30-09-2020

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Informatie

Naam
DUBOIS
Voornaam
Bruno
Functie
Chef de service HRM Diensthoofd
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Direction Sécurité Publique - Directie Openbare Veiligheid