Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student - administratief - FGP Limburg

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7315 N 21 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7315 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Limburg
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma.

Minimum leeftijd van 18 jaar oud.

Vereiste ervaring

Geen vereiste ervaring

Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en - technieken.

Functiebeschrijving

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten,...) de opvolging, de codering en de opslag van documentatie.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Brieven opstellen.

- Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.

- Zorgen voor de lay-out van de documenten.

- De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail,...) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten,...)

- Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.

- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

Gewenst profiel

Kennis:

  • Politionele organisatie - Niv.: Basis
  • Ondersteuning van de werking - Niv.: Gebruiker

Praktische kennis:

  • Informatie begrijpen: - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
  • Taken uitvoeren: - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
  • Kennis overdragen: - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag:

  • Klantgericht optreden: - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Dialogeren: - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen: - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen: - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
  • Respect tonen: - Respect tonen voor andere meningen en mensen voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Het volledig inschrijvingsdossier moet aan de Coördinatie- en Steun directie Limburg gestuurd worden:

- per mail: csd.lim.resources.pers@police.belgium.eu

- per post: Federale Politie - CSD Limburg

                 T.a.v. Inge Guisson of Caroline Verbraeken

                 Luikersteenweg 228

                 3500 Hasselt

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer

Informatie

Naam
Hellemans
Voornaam
Annelies
Functie
Adviseur - sectiechef personeel
E-mail
annelies.hellemans@police.belgium.eu
Telefoon
011/291.725
Korps/directie/dienst
CSD Limburg