Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Student- Administratief

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7335 T 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
7
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma

Vereiste ervaring

18 jaren minimum

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functie-uitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het beheer van de administratieve en logistieke steun aan de diensten (in- en uitgaande briefwisseling, agenda, contacten, …), de opvolging, de codering en de opslag van de documentatie.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures
om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
 
Voorbeelden van taken:
 

 • Brieven opstellen.
 • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

 •  

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
 
Voorbeelden van taken:
 

 • De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

 •  

Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

Voorbeelden van taken:

 

 • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
 • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
 • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
 • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

 

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal door een selectiecommissie gedaan zijn.

Van Belgische nationaliteit zijn of van een andere europees land.

Alle sollicitatie (ook het formulier) moet naar het mailadress drl.resources@police.belgium.eu gestuurd zijn. U moet ook sturen een studentattestatie en een attestatie met uw resterende uren quota (op de 475 uren per jaar - Zie Studentatwork).

 

Vacatures:

DRL Resources 2 places

DRL mat et CS 1 place

DRL véhicule 1 place

DRL Uniforme 1 place

DRL véhicule 1 place

DRL Coordination 1 place

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Informatie

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller-Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL - Resources