Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Persoonlijkheidsproef

De persoonlijkheidsproef bestaat uit een geïnformatiseerde vragenlijst om je persoonlijkheid te beschrijven. Deze test is gericht op het niveau waarvoor je solliciteert. Ze is dus niet gericht op de functie zelf.

De resultaten van de vragenlijst zullen gedurende het verdere verloop van het selectieproces door het korps van lokale politie of door de entiteit van de federale politie, ter ondersteuning gebruikt worden.

  • Wanneer je slaagt voor de cognitieve vaardigheidsproef, gevolgd door een deelneming aan de persoonlijkheidsproef, zal je gedurende 2 jaar vrijgesteld zijn van deelneming aan deze persoonlijkheidsproef bij het solliciteren voor een nieuwe vacature van hetzelfde of een lager niveau.
  • Wanneer je mislukt voor de cognitieve vaardigheidsproef, die al aangevuld was met een deelneming aan de persoonlijkheidsproef, zal je bij een volgende sollicitatie voor een vacante burgerfunctie toch uitgenodigd worden om opnieuw aan de persoonlijkheidsproef deel te nemen.
  • Ben je afwezig op de cognitieve vaardigheidsproef, die normaliter gevolgd had moeten worden met een deelneming aan de persoonlijkheidsproef, kan je niet meer deelnemen aan de verdere proeven hiervoor. Ook voor andere vacatures van hetzelfde niveau, waarvoor je gelijktijdig gesolliciteerd hebt, zal je kandidatuur niet meer in aanmerking worden genomen. Vacatures van een ander niveau, waarvoor je gesolliciteerd hebt, zullen wel plaatsvinden. Je kan je wel herinschrijven voor andere vacatures van hetzelfde niveau

Eventuele vrijstellingen
 

Je kan vrijgesteld worden van deze test als je deze al hebt afgelegd in het raam van een sollicitatie voor een burgerfunctie, hetzij als deelnemer aan de statutariseringsproeven sinds 2008, hetzij als deelnemer aan de nieuwe selectieprocedure voor burgerfuncties sinds 29 juli 2009.

De persoonlijkheidsproef, afgelegd in het raam van een sollicitatie voor een uniformfunctie, daarentegen, zal geen vrijstelling opleveren voor deze proef.