Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vakman (D1A) - Polyvalente vakman @Directie Openbare Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7002 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7570 - Das - Log - Ambachtslieden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Vakman (D1A)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau D bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie, verschillende vormen van versterking verstrekt in het kader van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte zoals:

 • de permanente interventiereserve; 24/7 inzetbaar voor het beheer van onverwachte gebeurtenissen (FERES);
 • de missies GBOR door middel van geconstitueerde eenheden te voet en te paard ;
 • de ploegen specifiek getraind voor opdrachten mobiele  bescherming/interventie (MPT) ;
 • de specifieke steundispositieven voor onverwachte of geplande intercepties van grote groepen transmigranten (MATTA) ;
 • de dispositieven geconstitueerd met speciale middelen en specifiek uitgerust en opgeleid personeel, zoals:
  • de sproeiwagens, de APC, de PC-mobile;
  • de politie-obstakels;
  • de dispositieven voor het nemen van beelden;
  • de ploegen video, bewijs en arrest;
  • de Lock-on ploegen;
  • de preventieve patrouilles te paard, in steun van de 7 basisfunctionaliteiten Lok Pol (CAV) ;
 • het te paard escorteren van autoriteiten (CAV).

DAS telt 600 medewerkers waarvan 535 operationele medewerkers. De directie werd gecreëerd in 2015 en versterkt in 2016 om de politie op een snellere en efficiëntere manier het hoofd te kunnen laten bieden aan verschillende soorten van dreiging. De missies die haar werden toevertrouwd evolueren constant aan de hand van wijzigende contexten en technologische mogelijkheden. De profielen en functies vermenigvuldigen zich en steeds diversen. De uitdagingen volgen elkaar op.

Naast haar vele operationele activiteiten, garandeert DAS ook expertise in het domein van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en leidt zij evoluerende projecten aangaande actiemodi, opleidingen en uitrusting. De integratie van nieuwe technologieën opent talrijke mogelijkheden die het dienstenaanbod ten voordele van alle entiteiten van de geïntegreerde politie vervolledigen met name het nemen, verwerken en overmaken van beeldmateriaal.

Functiebeschrijving

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden aan toestellen of uitrustingen uitvoeren;
 • De correcte toepassing van de verschillende tools onder de knie hebben om werken uit te voeren;
 • Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden;
 • Opvolgen en verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de werking van de technopreventieve middelen;
 • De goede werking van het gebruikte materiaal controleren.

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • Beheren en opvolgen van dossiers gelinkt aan de infrastructuur;
 • Beheren van infrastructuur beheren, namelijk de gebouwen of lokalen;
 • Melden aan de autoriteit van materiaalverlies of -beschadigingen , en dit middels de geschikte formulieren;
 • Vermelden, en dit tijdig, aan de aankoopverantwoordelijke van de eenheid hetgeen de behoeften aan materiaal betreft.
Gewenst profiel

Profiel :

 • Stipt en kwaliteitsgericht werken;
 • Methodisch, georganiseerd et polyvalent zijn;
 • Oplossingsgericht en deadlines respecteren;
 • Kunnen werken in samenwerking en autonoom;
 • Een positieve werkklimaat begunstigen;
 • Loyaal, flexibel en beschikbaar;
 • Kennis in verschillende bouwtechnieken (electriciteit, loodgieterij, metselwerk, schilderwerk, houtwerk, plafonnering, ...) is een meerwaarde;
 • Het bezit van een C rijbewijs is een troef.

Praktische kennis

Informatie begrijpen -  Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Werk structureren -  Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Kennis overdragen -  Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Eliminerende praktische proeven en interview

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
MIDDAGH
Voornaam
Yasmina
Functie
Chef de section FinLog
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Directie Openbare Veiligheid / Direction Sécurité Publique