Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Niveau C - Assistent - PZ Het Houtsche

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6059 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5447 - Het Houtsche
Werkplaats
Siemenslaan 6
8020 Oostkamp
Provincie
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
contract van bepaalde duur voor 1 jaar met het oog op benoeming
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of een getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau c bij de federale rijksbesturen (niveau c).

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Het Houtsche is één van de 19 korpsen van lokale politie in de provincie West-Vlaanderen.  De zone omvat de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. In de organisatie versterken 99 politiemensen en 24 personeelsleden in het administratief en logistiek kader de dagelijkse werking.  De zone telt 3 afdelingen, Beernem, Zedelgem en het veiligheidsgebouw te Oostkamp. De politiezone Het Houtsche is op zoek naar een nieuw gemotiveerde assistent – niveau C (M/V).

Functiebeschrijving
 • Functie assistent binnen de politiezone Het Houtsche

 

 1. Als onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.

Voorbeelden van taken :

 • De ontvangst van klanten verzekeren;
 • Het beantwoorden van telefonische oproepen;
 • Het verwerken van binnenkomende mails;
 • Antwoorden op vragen van klanten en hen alle benodigde inlichtingen met betrekking tot het aanbod van de dienst verschaffen en het doorsturen van complexe vragen naar de gespecialiseerde personen of diensten;

 

 1. Als assistent operationeel beheer, ben je werkzaam binnen de Directie informatiebeheer en werk je ter ondersteuning van de Functioneel Beheerder.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor de correcte uitvoering van haar/zijn opdrachten;
 • Kennisname, in- en uitschrijven en verdeling KS;
 • Verwerking en verzenden PV’s;
 • Kwaliteitscontrole afhandeling en PV’s ;
 • Archiveren PV’s en gerechtelijke documentatie;
 • Registreren en behandelen van punctuele vragen van autoriteiten en burgers;
 • Functioneel beheer;
 • APO-beheer (gerechtelijk, VKO, verkeer);
 • Databeheer (vatting en seining in ANG, kwaliteitscontrole vatting en seining andere diensten, …);

 

 1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de dienst te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen. Deze ondersteuning kan geboden worden binnen diverse afdelingen.

Voorbeelden van taken :

 • Diverse ondersteuning van het administratieve type;
 • Versturen dringende dossiers verkeer;
 • Verwerken OI Crossborder, OI Cash, klassiek PV, ...;
 • Contactpunt GVC;
 • Zorgt voor een goed draaiende verkeersadministratie;
 • Meedenken over verbeteren werkprocessen;
 • Samen met IT optimaliseren ISLP/Tradelec/input overtredingen;
 • Verzending Parket en Overheden;
 • Input ANPR;
 • Opvolging KS verkeer allerlei;
 • Verwerken snelheidsovertredingen;
 • Instaan voor klassering en archivering;
 • Identificatiegegevens leasingvoertuigen opvragen bij leasingfirma’s (mail, fax, ...);
 • Logistieke ondersteuning aan het personeel of aan de administratie;
 • Administratieve ondersteuning in het kader van communicatie- en informatieverspreiding;
Gewenst profiel
 • Persoonlijkheidskenmerken:
  • Eerlijkheid – Integriteit
  • Discretie
  • Objectiviteit - onpartijdigheid - oordeel - open geest
  • Bekwaamheid tot het bevorderen van een positieve werksfeer
  • Klantgerichtheid (extern en intern)
  • Orde - methode - stiptheid - respect voor de termijnen
  • Loyauteit - Correcte uitvoering van de richtlijnen
  • Opvoeding - beleefdheid - handigheid om met mensen om te gaan – tact
  • Voorkomen
 • Professionele bekwaamheden :
  • Professionele kennis
 • Prestaties :
  • Verantwoordelijkheden
  • Hoeveelheid nuttig gepresteerd werk - Energie- en activiteitsniveau
  • Kwaliteit van de geleverde dienst - Professioneel bewustzijn
 • Potentieel :
  • Wil tot verbeteren – Volharding
  • Bereidheid tot veranderen – Aanpassingsvermogen
 • Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie
  • Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn;
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen (niveau c)
  • Kennis hebben van de organisatie, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de 2 niveaus van de geïntegreerde politie;
  • Voorgelegde attesten van gevolgde opleidingen in het kader van de functie kunnen bij de kandidatuur gevoegd worden;
  • Over een rijbewijs B beschikken;
  • Geschikt bevonden worden in een beroepsproef en in een gesprek met de selectiecommissie;
  • Bereid zijn te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst.
  • Algemene kennis van het Nederlands;
  • Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen (MS office: o.a. Excel, Word);
  • Basiskennis hebben van administratief recht;
  • Inzicht hebben in de werking van parketten, politiediensten en gemeentelijke diensten;
  • Een goede kennis hebben van internettoepassingen en redactievaardigheden;
  • Bereid zijn te leren werken met het  informaticasysteem van de politie;
  • Een uitgesproken kwaliteitsstreven in de administratieve werkzaamheden hebben;
  • Beschikken over communicatieve vaardigheden om via interne en externe contacten mee te bouwen aan een positief imago van de politie;
  • Over een hoog concentratievermogen beschikken, een verzorgd voorkomen hebben, stressbestendig zijn;
  • Bereid zijn tot permanente bijscholing;
  • Beschikken over de nodige tact, discretie en respect voor het beroepsgeheim;

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Fase 1:

Cognitieve vaardigheden, na uitnodiging Brussel

Fase 2:

Beroepsproef + selectiecommissie voor de selectiecommissie

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Extra aanbod
Diverse voordelen voor pretparken, winkels, abonnementen, ... via de sociale dienst SSD
Uitgebreid personeelsaanbod en -activiteiten zoals vriendenkring, teambuilding, verjaardagen, paashaas, Sint, ea.
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Vermeersch
Voornaam
Lien
Functie
Directeur Informatiebeheer
E-mail
lien.vermeersch@police.belgium.eu
Telefoon
050/252628
Korps/directie/dienst
PZ Het Houtsche