Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B1D) - Niveau B – Boekhouder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5027 T 20 12
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Boekhouder (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

 

 

Specifieke diplomavereisten

Bachelor in boekhouding en andere economische richtingen

 

 

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie financiën en aankopen staat in voor het dagelijks beheer van de financiële aspecten en de financiële planning van de politiezone. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de verschillende afdelingen binnen de politiezone en met de Bijzonder Rekenplichtige.

Naast het beheer en betaling van de facturen et het beheer van de aankoopprocedures, is de afdeling ook verantwoordelijk voor het opstellen en het opvolgen van het budget van de politiezone.

De afdeling ondersteunt de Algemene Directie binnen haar activiteiten.

 

 

Functiebeschrijving

​Taken (niet-limitatief) :

·   Bijhouden van het administratief beheer en boekhouding van de lonen ;
·   Volgt de wetgeving terzake en zorgt voor de correcte uitvoering ervan ;
·   Opvolging van de facturatie van het personeel ;
·   De lopende dossiers opvolgen ;
·   Controle en opvolging van de uittreksels van de financiële instellingen ;
·   Analyse van de RSZ PPO facturen ;
·   Opmaak en monitoring van het personeelsbudget ;
·   In plaats stellen en actualiseren van de procedures gelinkt aan de materie ;
·   Opmaak en beheer van de reporting ;
·   Alle taken noodzakelijk voor de goede werking van de dienst Financiën.

 

 

Gewenst profiel

·   Actieve kennis voor wat de boekhoudkundige software betreft (Themis, etc.) ;
·   Een toonbeeld zijn van objectiviteit, over een oordeelkundig vermogen beschikken, breeddenkend zijn ;
·   Zin voor verantwoordelijkheid bezitten en plichtsbewust zijn ;
·   Beschikbaar zijn, zin hebben voor flexibiliteit, groepsgeest en teamwork ;
·   Een goede kennis hebben van de courante informaticatoepassingen (MS Office), met bij voorkeur een uitgebreide kennis van Excel ;
·   Kennis van de boekhouding van de politiezones (budgettair, algemeen en analytisch) ;
·   Actieve kennis van de RSZ ;
·   Kennis van de 2de landstaal ;
·   Zich ertoe verbinden om te werken in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat, alsook in een hoofdstedelijke omgeving.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Informatie

Naam
Hillewaert
Voornaam
Hans
Functie
DIR FIN
E-mail
hans.hillewaert@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 70 10
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene