Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Medewerker Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5038 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7531 - Dah - Functionele Beheer
Werkplaats
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Kennis van het Frans is een meerwaarde.

Maximum aantal inschrijvingen
40
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale wegpolitie bestaat uit 9 provinciale WPR (“Wegpolitie – Police de la Route”) en een centrale directie in Brussel, die deze provinciale eenheden aanstuurt, en telt ongeveer 1000 personeelsleden. De WPR voert verschillende politieopdrachten uit op de autosnelwegen en gelijkgestelde wegen. Ze vervult een heel belangrijke rol bij de verkeersveiligheid, de veiligheid van de bevolking in het algemeen en de vlotheid van het verkeer. De opdrachten worden uitgevoerd door politiemensen op motor of in (interventie)voertuigen. De directie biedt een ondersteunende en coördinerende rol aan de verschillende eenheden op het terrein en bestaat uit een combinatie van operationeel personeel (OPS) en burgerpersoneel (CaLog).

Wij zoeken een collega die ons kan vervoegen binnen het Team personeelsbeheer als CaLog niveau B.

Functiebeschrijving

Een dag in het leven van een medewerker personeel

Als medewerker personeel/HRM is elke dag anders. Het merendeel van de tijd beantwoord je telefoontjes van collega’s uit de provincies die je om raad of bijkomende informatie vragen of mails die in de functionele mailbox aankomen.

De vragen kunnen gaan over:

 • het interpreteren van documenten,
 • het contacteren van bepaalde diensten of politie-eenheden,
 • het zoeken naar een oplossing voor collega’s die aangepast werk nodig hebben ten gevolge van een ziekte of een arbeidsongeval,
 • het organiseren en het verloop van opleidingen,

Je komt in contact met verschillende collega’s uit verschillende diensten zoals:

 • de collega’s van de provincies en de verkeersposten die je contacteren
 • de collega’s van de Algemene Directie van de Administratieve Politie waartoe ook de Federale Wegpolitie behoort

Ondertussen analyseer (en behandel) je verschillende dossiers, hou je belangrijke informatie up-to-date en ontwikkel je templates, procedures en fiches rond:

 • Het administratief personeelsbeheer (opleidingsnoden van het personeel, opvolging en het beheer van personeel in een specifieke personeelsdatabase van de Geïntegreerde politie, het organiseren van de rekrutering en selectie van de Federale Wegpolitie)
 • Nieuwe richtlijnen binnen het administratief recht of het arbeidsrecht dat van toepassing is op onze collega’s
 • Nieuwe projecten binnen het personeelsbeheer (bv. absenteïsme, loopbaanplanning,…)

Als bijlage (of hierbij gevoegd) vind je het officieel functieprofiel.

Good to know!

 • Graad: CaLog niveau B (administratieve job voor burgerpersoneel niveau bachelor)
 • Waar? Fritz Toussainstraat 8, 1050 Elsene
 • Voltijdse betrekking van 38u/week
 • Een vast dienstrooster met glijdende werkuren
 • Minstens 32 vakantiedagen per jaar
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een taalpremie Frans mits het voorleggen van een geldig taalattest.
 • Sollicitaties verlopen via JobPol ( https://www.jobpol.be/nl ). De kandidaturen (gemotiveerde brief, CV, kopie diploma en recent uittreksel uit het strafregister) kunnen ingediend worden tot en met 31 maart 2020.
 • Mogelijkheid van telewerk in overleg met je diensthoofd
 • Het aanwervingsproces kan enige tijd in beslag nemen
 • Voor vragen i.v.m. de aanwervingsprocedure kan je terecht op Jobpol. Voor specifieke vragen over de job kan je contact opnemen via mail dga.dah.dir.pers@police.belgium.eu
Gewenst profiel
 • Een voorliefde hebben voor:
  • Variatie
  • Administratie
  • Personeelsbeheer en personeelszaken
  • Details
  • Communicatie
  • De tweede landstaal
 • Beschikken over:
  • Een bachelordiploma
  • Een portie proactiviteit, geduld en energie
  • Kennis van informaticatoepassingen en applicaties zoals Excel, Word, Sharepoint, … of bereid zijn om je hier snel in in te werken
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een eliminerende test (vragenlijst en casus) zal georganiseerd worden.

De geslaagde kandidaten zullen daarna uitgenodigd worden voor een selectiecommissie.

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Marocchi
Voornaam
Nilde
Functie
Chef de service HRM
E-mail
dga.dah.dir.pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Police Fédérale de la route (code unité 7531)