Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Medewerker directie operaties - calltaker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6008 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5405 - Pajottenland
Werkplaats
Bruneaustraat 101
1755 Gooik
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
24 maanden
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Pajottenland staat onder leiding van de korpschef a.i., commissaris Philippe Annys, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone.

De politiezone bestaat uit 2 grote directies:

  • Directie Operaties
  • Directie PLIF (Personeel/Logistiek/ICT/Financiën)

De assistent behoort tot het administratief en logistiek kader en maakt deel uit van de directie operaties. Binnen de directie van de operaties behoort de functie calltaker tot de dienst onthaal.

Functiebeschrijving

De assistent operationele ondersteuning levert efficiënte en doeltreffende administratieve steun aan de operationele leden in
hun gerechtelijke opdrachten om de goede uitvoering ervan te verzekeren, staat in voor een efficiënt en correct telefonisch en
elektronisch onthaal en fungeert als eerste aanspreekpunt voor aanvragen van niet-dringende politionele hulpverlening met oog
op het waarborgen van een snelle en klantvriendelijke service.

Als calltaker:
- Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag aan de gespecialiseerde personen of diensten;
- Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe
klanten;
- Doorverwijzen van de klanten naar de bevoegde personen/diensten;
- Ontvangen en doorgeven van berichten;
- Bezorgen van de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen;
- Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven;
- Opzoeken van documentatie op intranet en Internet.

Als administratieve ondersteuning:
- Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale
verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen;
- Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, …);
- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers;
- Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch);
- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de
optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven;
- Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren
- Versturen van faxen, brieven en mails voor een persoon of een dienst

Als gegevens-beheerder:
- Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om
over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de
organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen;
- Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst, en dit volgens de
procedures of regels;
- Andere administratieve taken die door de directie operaties kunnen opgedragen worden.

 

Gewenst profiel

Kennis
Al verworven of bereid zijn deze kennis te verwerven via opleidingen:
- kennis van de wetgeving, omzendbrieven en regelgeving eigen aan de dienst;
- kennis van de structuur en de werking van de politiediensten;
- kennis van informaticatoepassingen zoals het informaticasysteem lokale politie, tekstverwerking,…
- beheersen van de Nederlandse taal (verbaal en schriftelijk);
- ervaring in calltaking is een pluspunt.

Vaardigheden
- nauwgezet uitvoeren van de opdrachten;
- communicatieve vaardigheden;
- luisterbereidheid;
- contactvaardig en sociaal ingesteld;
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- kan vertrouwelijk omgaan met informatie.

Attitude
- Stabiele persoonlijkheid, met respect voor de deontologische code;
- Discreet, integer, loyaal en oprecht;
- Respect voor het beroepsgeheim;
- Goed incasseringsvermogen;
- Bereid tot bijscholing;
- Gemotiveerd en flexibel.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal bestaan uit geschiktheidsproeven en interview met selectiecommissie.
 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
• deze functie opent het recht op de toelage “nuttige tweetaligheid” (25%) voor houders van een brevet SELOR Frans.

Informatie

Naam
Herregods
Voornaam
Sandra
Functie
consulent
E-mail
sandra.herregods@police.belgium.eu
Telefoon
054 31 35 12
Korps/directie/dienst
PZ Pajottenland