Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B1D) - maatschappelijk assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5014 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5356 - Klein-Brabant
Werkplaats
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Niveau
Maatschappelijk assistent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Houder van een diploma graduaat/bachelor "maatschappelijk assistent"

 

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Klein-Brabant bestaat uit de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands.

In het korps zijn 95-tal personeelsleden actief.

De dienst jeugd en gezin is op zoek naar een maatschappelijk assistent om het team te versterken.

 

Functiebeschrijving
 • Opmaak van sociale onderzoeksrapporten in dossiers van VOS (verontrustende opvoedingssituatie), IFG (intrafamiliaal geweld), MOF (als misdrijf omschreven feit) en verdere opvolging indien nodig
 • Psychosociale opvang, bemiddeling, opvolging, installeren van hulpverlening of gerichte doorverwijzing;
 • Bijstand aan de politie bij problematieken rond minderjarigen;
 • Bijstand aan de politieambtenaar bij de uitvoering van kantschriften;
 • Samenwerken met zijn directe collega’s en een steun betekenen voor de andere diensten evenals voor de externe partners
 • Bereid zijn om in het weekend te werken indien nodig
Gewenst profiel
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Bijzondere interesse hebben voor de problematiek van gezin en jeugd
 • Over een grote dosis mensenkennis beschikken
 • Een luisterend oor hebben
 • Resultaatgericht en probleemoplossend kunnen werken
 • In teamverband kunnen werken maar ook in staat zijn om een dossier zelfstandig af te handelen
 • Beschikken over een goede fysieke conditie
 • Bereidheid tot het volgen van interne en externe vormingssessies
 • Vlotte dactylografie en tekstverwerking
 • Discreet, betrouwbaar en onkreukbaar zijn, tactvol en klantvriendelijk
 • Hulpvaardig
 • Nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken, ordelijk, correct en consequent zijn
 • Beschikken over een goede verbale en schriftelijke taalvaardigheid
Selectiemodaliteiten in de eenheid

een schriftelijke proef en een selectiegesprek

Wervingsreserve van 24 maanden

 

De kandidaturen dienen rechtstreeks verzonden te worden naar politiezone Klein-Brabant.

Dit kan via e-mail naar chris.maes@pz-klein-brabant.be.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Maes
Voornaam
Chris
Functie
Directeur Steun
E-mail
chris.maes@pz-klein-brabant.be
Telefoon
03/293.22.22
Korps/directie/dienst
PZ Klein-Brabant