Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Locman

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4008 N 20 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7494 - Csd Oost-Vlaanderen - Sicad - Cic
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de Federale Rijksbesturen.

Affiniteit met ICT is een meerwaarde.

Vereiste ervaring

Geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur-coördinator.

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

Binnen het Communicatie- en Informatiecentrum van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, kortweg CIC OVL, komen alle noodoproepen naar het alarmnummer 101 toe.

In België zijn er elf CIC 's: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk centrum, dus ook het CIC OVL, is ingericht op het vervullen van twee grote taken: enerzijds de ‘calltaking’ en anderzijds de ‘dispatching’. De calltaking behandelt in eerste lijn de noodoproepen, de dispatching stuurt de interventieploegen naar de noodsituatie.

Het CIC OVL staat in voor de operationele aansturing van 24 van de 27 Oost-Vlaamse politiezones, maar ook van de federale weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie.

Functiebeschrijving

Het CIC OVL steunt op complexe en zeer specifieke hard- en software en de ganse IT-architectuur wordt door verschillende partners beheerd. Als onze IT-deskundige (in het jargon ‘Local Manager’, ofwel ‘LocMan’ genoemd) ben je verantwoordelijk voor totale IT-infrastructuur die het CIC OVL operationeel houdt.

Je hebt een verantwoordelijke en boeiende functie, te midden van een operationele politiedienst, die het zich letterlijk niet kan permitteren om één seconde uit de ether te verdwijnen.

 

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

Op basis van expertise in de activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.

- Op peil houden van de technische kennis.

- Het volgen van trends ontwikkeld in verschillende activiteitsdomeinen.

 

Gegevens-beheerder

Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.

 

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet.

- De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.

- De gebruikers technisch ondersteunen

- Syntheses maken voor de klanten en leidinggevenden in zijn bevoegdheidsdomeinen

- Verschaffen van de nodige uitleg en verduidelijkingen over de gevraagde informatie, de te volgen procedures e.d.

 

Vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

- Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen.

- Aanwezig zijn op de geschikte fora.

- Het ontwikkelen van een betrouwbaar netwerk van contactpersonen in het activiteitendomein.

- De goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.

- Deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over problemen die verband houden met de activiteitendomeinen.

- Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

 

Analist

De processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

- De analysetechnieken van de processen kennen en beheersen

- Analyseren van de processen, en dit vanuit het standpunt van het zoeken naar optimalisatie.

- Realiseren van kritische analyses van het functioneren van de processen.

- Uit te voeren analyses van processen voorstellen

- De behoeften van de medewerkers detecteren met betrekking tot de ontwikkeling van hun competenties.

Gewenst profiel

Je analyseert en concretiseert nieuwe IT-behoeften (hardware, software, interfaces, telefonie,…).

Je bepaalt en organiseert mee het programmeringswerk van de ‘OPO’s’ (operationele programmeurs).

Je detecteert problemen met onze hard- en software en zoekt naar oplossingen.

Je geeft technisch advies en bijstand aan je klanten (eindgebruikers, management,…).

Je staat in voor de ondersteuning van bepaalde operationele procedures (verstrekken van geluidsopnames van gesprekken, bepaalde statistische data,…)

Je configureert onze specifieke werkstations voor operationele en trainingsdoeleinden.

Je houdt je kennis op peil door de nieuwste trends in je werkveld op te volgen.

Je onderhoudt de contacten en relaties met de interne en externe partners binnen je werkveld.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
Voordelen via de sociale dienst SSDGPI
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Dumon
Voornaam
Robby
Functie
Adviseur
E-mail
robby.dumon@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 16 89
Korps/directie/dienst
SICAD Oost-Vlaanderen