Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Jurist - Directie Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4025 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of certificaat gelijkwaardig aan deze nodig voor de aanwervingen op niveau A bij de Federale Overheid.

Specifieke diplomavereisten

Master in de Rechten

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring tussen 4 en 6 jaar is vereist // Une expérience relevante de 4 à 6 ans est requise.

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) oefent, op het ganse Belgische grondgebied, missies van gerechtelijke politie (identificatie en onderzoek van daders van strafbare overtredingen) gespecialiseerd in bovenlokale (en internationale), georganiseerde en destabiliserende cirminaliteit uit, en in misdaden die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie zorgt voor de gehele directie:

- de opvolging en de uitwerking van nieuwe methodes met betrekking tot deze missies;

- de verdeling van de middelen en personen en in het bijzonder tussen de verschillende missies;

- de formulering van de noden betreffende de missies voor dewelke de algemene commissie of andere algemene directies bevoegd zijn;

- de opvolging van de observatie van het nationaal veiligheidsplan;

- de relatieve vooruitzichten in de evolutie van de missies, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de directie in het bijzonder.

 

Wil je meer weten? Raadpleeg de officiële website Organisatie | Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) is op zoek naar een juriste om het team te versterken.

Als jurist aanvaardt u de rol van raadgever aan de Directeur-Generaal inzake juridische zaken. U verschaft hem uw ervaring en uw scherpe analyse zodat hij strategische en operationele beslissingen kan nemen. 

Als expert in de rechten, biedt u ondersteuning en steun voor uw collega's van de verschillende diensten van de juridische pijler, dit voor hun relatieve vragen inzake juridische materies (discipline, overheidsopdrachten, criminele zaken,...).

U zal aangezet worden om deel te nemen in de ontwikkeling van diverse projecten binnen DGJ.

 

Wil je meer weten? Raadpleeg de functiebeschrijving hieronder (bijlage).

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRADIN
Voornaam
Isabelle
Functie
Coordinatrice/Coördinator PLIF
E-mail
isabelle.corradin@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.52
Korps/directie/dienst
6990 - Appui technique à la gestion/Beleidstechnische Ondersteuning